Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Uređenje i zaštita pećine ispod Šehove korije

2023-03-30T08:11:46+00:0023/12/2006|Spomenici prirode|

Lokalitet Šehove Korije je izuzetno značajan i vrijedan prostor, kako sa kulturno-historijskog aspekta, tako i sa aspekta bogatstva značajnih fitocenoza i vrsta koje ih grade, ljepote pejsaža i prekrasnog kutka za odmor. Ova pećina služila je kao mjesto za osamljivanje derviša, a bila je dio jedne šire sufijske cjeline. Projekat uređenja lokaliteta Šehove Korije počeo je sa uređenjem pećine [...]

Uređenje šetnice Bentbaša – Dariva

2023-03-30T08:12:06+00:0023/12/2006|Spomenici prirode|

Ovaj prostor određen je mnogim specifičnim elementima. Determiniše ga osobena orografija terena, geološka podloga (dolomit, krečnjak, a uz riječni tok i aluvijalni sedimenti), te serija različitih tala – od regosola u pukotinama stijena do fluvisola uz rijeku. Zbog ovakve orografije (veoma izraženi nagibi terena i njihova ekspozicija) ovdje djeluje i vrlo specifična mikro i topoklima, koja je, zajedno sa [...]

Sanacija i konzervacija stabala u Aleji platana – Velika aleja Ilidža

2023-03-30T08:12:32+00:0023/12/2006|Spomenici prirode|

Atraktivno šetalište od banjsko - turističkog naselja Ilidža do Vrela Bosne, zasađeno stablima platana i kestena u dužini od 3,5 km, predstavlja najljepši drvored u Bosni i Hercegovini. Aleju sačinjavaju 726 stabla javorolisnog platana, sađenih u dva reda 1892. godine, te desetine stabala divljeg kestena, koji su sađeni 1888. godine. Ovaj zeleni " tunel " oduvijek je predstavljao pravu [...]

Uređenje Bijambarskih pećina (Ilijaš)

2023-03-30T08:12:55+00:0023/12/2006|Spomenici prirode|

Područje Bijambara nalazi se na krajnjim istočnim padinama planine Zvijezde, a administrativno pripada općini Ilijaš. Ovaj prostor je enklava karsta, sa svim karakteristikama kraškog terena: pećinama, ponornicama, vrtačama, stijenskim masivima i sl. Na Bijambarama se nalazi nekoliko izrazito vrijednih kraških objekata, koji zajedno predstavljaju temeljni fenomen područja. Bijambarskim pećinama su nazvana tri speleološka objekta: Gornja, Srednja ili Glavna i Donja. [...]

Sanacija i konzervacija aleje lipa u Vilsonovom šetalištu

2023-03-30T08:13:16+00:0023/12/2006|Spomenici prirode|

Aleja lipa nalazi se u centralnom dijelu grada uz desnu obalu Miljacke, nizvodno od mosta Suade Dilberović (Vrbanja). Uz Ilidžansku aleju predstavlja najvrijedniji drvored u Sarajevu. Zasađena je 1906. godine i u njoj se nalazi 480 stabala, od čega je 259 uz obalu Miljacke, a 221 stablo na desnoj strani ulice Vilsonovo šetalište. Lipe u aleji sađene su u dva reda [...]

Prva etapa sanacije i uređenja grobalja općina Stari Grad, Centar i N.Sarajevo

2023-03-30T08:10:35+00:0023/12/2006|Groblja i nadgrobni spomenici|

U okviru ovog projekta izvedeni su radovi na uređenju i sanaciji starih i novih grobalja na 9 lokacija u tri gradske općine. Groblje Ravne Bakije Na ovome groblju izvedeni su radovi na čišćenju deponije smeća preostale iz rata i krčenju samoniklog grmlja i drveća na površini od 16.000 m2 . Postavljeno je 500 m masivne željezne ograde i 100 [...]

Bijela tabija

2023-03-30T08:05:09+00:0022/12/2006|Fortifikacijske cjeline i vojna arhitektura|

Smještena na jugoistočnim obroncima Sarajeva, skrivajući u kamenom plaštu historiju grada od srednjeg vijeka do danas, Bijela tabije zasigurno predstavlja jedan od najimpozantnijih i najvrednijih objekata graditeljeskog naslijeđa ovog prostora. Dominantan položaj Bijele tabije u odnosu na prirodni amfiteatar historijskog gradskog jezgra, te pogled koji se pruža duž rijeke Miljacke sve do suvremenih stambenih naselja na zapadu Sarajeva, čine [...]

Zaštitna arheološka istraživanja Lokalitet Marijin Dvor

2024-03-29T11:14:05+00:0022/12/2006|Historijske cjeline i arheološki lokaliteti|

Područje Marijin Dvora je višeslojni arheološki lokalitet koji svjedoči o sahranjivanju na ovom prostoru od antike sve do XIX stoljeća. O kontinuitetu sahranjivanja naovom prostoru svjedoči postojanje antičkih zidanih grobnica, te srednjovjekovnih grobova, otkrivenih prilikom izgradnje stare Tvornice duhana (1880-1891.). Na lokalitetu Carina ili Vasiljeva bašča konstatovani su ostaci srednjovjekovnog groblja koje se prostiralo od Tvornice duhana do [...]

Zaštitna arheološka istraživanja na lokalitetu Butmir

2024-03-29T11:17:01+00:0022/12/2006|Historijske cjeline i arheološki lokaliteti|

Butmirska kultura pripada kulturi mlađeg neolita i datira se u III milenij. Do otkrića u Butmiru došlo je 1893. godine, kada su kopani temelji za Poljoprivrednu školu, nakon čega su uslijedila sistematska istraživanja koja su obavljena od 1893-1896. godine. Otkriveno je 89 zemunica, te tragovi kućnih ognjišta. Od pokretnog arheološkog materijala, pored brojnog oruđa i oružja, najznačajni su nalazi [...]

Radovi sanacije i tekućeg održavanja brusa bezistana; Projekat uređenja Brusa bezistana za muzejsku postavku

2006-12-22T08:00:46+00:0022/12/2006|Privredni objekti|

Radovi sanacije i tekućeg održavanja brusa bezistana; Projekat uređenja Brusa bezistana za muzejsku postavku Brusa bezistan je jedan od najznačajnijih objekata islamske arhitekture u Sarajevu. Izgrađen je polovinom XVI stoljeća, kao zadužbina velikog vezira Rustem-paše. Ime je dobio po svili iz grada Bruse, koja se ovdje prodavala. Jedinstven unutrašnji prostor pravougaone forme prekriva šest kupola, a sa vanjskih strana prigrađeni [...]