Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Prva etapa sanacije i uređenja grobalja općina Stari Grad, Centar i N.Sarajevo

U okviru ovog projekta izvedeni su radovi na uređenju i sanaciji starih i novih grobalja na 9 lokacija u tri gradske općine.

Groblje Ravne Bakije

Na ovome groblju izvedeni su radovi na čišćenju deponije smeća preostale iz rata i krčenju samoniklog grmlja i drveća na površini od 16.000 m2 . Postavljeno je 500 m masivne željezne ograde i 100 m žičane ograde. Duž čitave ograde zasađena je živica. Također je zasađeno i 665 komada sadnica crnogoričnog i bjelogoričnog drveća i sadnica raznog voća.

Groblje Budakovići

Izvedeni su radovi na krčenju grmlja i šiblja, uklanjanju postojeće ograde od bodljikave žice, te postavljanje nove masivne ograde u dužini od 390 m i žičane ograde u dužini od 140 m. Duž čitave ograde zasađena je živica. Na prijedlog i po projektu Kantonalnog Zavoda za zaštitu spomenika saniran je postojeći objekat česme koja se nalazi neposredno uz groblje.

Fotografije iznad prikazuju stanje prije i poslije izvođenja radova.

Groblje Arebi Atik

Na ovoj lokaciji izvršeni su radovi na sanaciji postojećih zidova i česme. Kao što se vidi na priloženim fotografijama, sanacija je uključivala potpuno uklanjanje postojećih zidova i izgradnju novih.

Tokom izvođenja radova JKP “Park”Sarajevo je donirao potrebnu drvenu građu.

Groblje Lav

Izvešeno je čišćenje groblja na površini od 11.000 m 2 . Izvedeni su radovi na skidanju, reparaciji i ponovnom postavljanju postojeće ograde, u dužini od 546 m, izrađene i postavljene nove masivne ograde u dužini od 86 m. Zasađena je živica duž čitave ograde. Izgrađene su pristupne staze unutar groblja na površini od 1153.5 m 2. Izvršena je sadnja drveća i ukrasnog grmlja. Postavljeno je 10 parkovskih klupa i 10 kanti za otpatke.

“Stadion”

Izvršeno je čišćenje groblja na površini od 7700 m 2 . Uklonjena je postojeća i postavljena nova masivna ograda dužine 122 m i žičana ograda dužine 186 m. Unutar groblja izgrađene su pristupne staze na površini od 1740 m 2 . Postavljeno je 12 parkovskih klupa i 6 kanti za otpatke. Zasađeno je 70 sadnica raznog drveća.

Stara groblja Sv. Mihovil, Sv. Arh. Mihailo, Sv. Josip i Sv. Marko

Na ovoj lokaciji izvedeni su radovi na čišćenju i krčenju samoniklog grmlja i drveća na površini od 30.600 m 2 . Uklonjena je postojeća i postavljena nova masivna ograda dužine 152 m i žičana ograda dužine 141 m. Zasađeno su 62 sadnice drveća.

Groblje Obad

Na ovoj lokaciji izvedeni su radovi na uklanjanju postojeće i postavljanju nove masivne ograde u dužini od 688 m. Zasađeno je 40 velikih sadnica drveća.

Organizacija/nadzor: Azra Švrakić, dipl.biolog, Snježana Mutapčić, dipl.hist. umjetnosti, Semra Mahić, dipl.orijentalista
Investitori: Fondacija “Lora”, Grad Sarajevo, općine Stari grad, Centar i Novo Sarajevo, Ministarstvo za boračka pitanja i J.K.P. “Park”
Realitacija: 1999./2000. god.
2023-03-30T08:10:35+00:0023/12/2006|Groblja i nadgrobni spomenici|