Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Javne nabavke 2016

Javne nabavke 20162018-12-20T16:57:48+00:00

– Plan javnih nabavki za 2016.

– Obrazac praćenja realizacije ugovora,Obrazac_01_12_16Obr_15_12_2016Obr_2016_ažurir

– Građevinsko-zanatski i elektro-instalaterski radovi na objektu Saburina kuća, odluka br. SH_PM_642_16, SH_PM_AH_842-3/16,OtkazPostupka_SH/VCC/PM_1198/16

– BT_ponist_SHAR_875_1_16; Bijela tabija /sanac. i konz. arheol. iskopina, odluka br. SH_AR_1079/16

– Šeher-ćehajin most – tekuće održavanje, oduka br.O_SH_ZU_1078/16OD_JE_ZU_1078_1/16, OdDodUgJEZU_1078-1/16

– Konzervatorsko-restauratorski radovi na džamiji Sagrakči hadži Mahmuda (Ulomljenica), odluka br. O_SH/MS_1026/16_Ul_1, O_SH/MS_1027/16_UlOD _JE/MS_1026_1/16_UlOdDodUgSHMS_1026-1/-16_Ul

– Plan upravljanja zaštićenim pejzažem „Trebević“, odluka br.SH/AS-121/16SH/AS/AR/294-4/16

– Spomen-park Vraca / proj. elektr.inst., odluka:IzborP_SH/AS/PM_1236_3/16Ponistenje_SH/AS/PM_1236-3_1/16OdDodUgSHAS_1256-1/16

– Održavanje stalnih sredstava Zavoda, odluka br.SH/SK-553/16SH/KS_553-1_16O_SH_KS_553_3/16O_SH_KS_553_4/16O_SH_KS_553_5/16

– Kolektivno osiguranje zaposlenika Zavoda (2016.g.), odluka br.SH/JE-400-1/16O_p_p_SH/EZ_400-1/16Ug_SH/EZ-400-1.1/16O_SH_EZ_400-1.2/16

 Usluga – godišnji hosting za web stranu Zavoda, odluka br. SH/AT-298/16 SH/AT-298-1/16

– Nabavka – pružanje telekomunikacijskih usluga, odluka br.SH-200/16 i SH-200-1/16

– Nabavka – isporuka električne energije,  odluka br. SH-219/16 i SH-219-1/16,

– Nabavka goriva za potrebe službenog vozila Zavoda, odluka br.SH/EZ-169/16 ; odluka br.SH/EZ-169-1/16 ; SH/EZ-169-1.1/16SH/EZ_169-1.2/16sh_ez_169-1.3/16park_169-2-16,SHEZ_169_1.4_16O_33-169-1.7/16O_SH_EZ-169-3/16,

– Nabavka higijenskog materijala, odluka br.SH/NDž-150/16PK_SHNDZ_150-2_16  u_SH/NDz_960_16U_SHNDZ_960_1_16SHNDz_150-4/16

– Nabavka robe /reprezentacija Zavoda, odluka br.SH/AT-149/16 ;SH/NDz – 149-1/16 ; SH/NDz-149-2/16SH-149-3/16SH-149-4/16SH_149_5/16/,

Z_33/22-149-6/16Z_33/_22-149-7/16OSH-149-8/16, O_SH-149-9/16O_SH-149-10/16,

– Umnožavanje i uvezivanje projektne i tehničke dokumentacije, odluka br. SH/AT-148/16SH/ZU-148_2/16sh_zu-148-3-16

– Usluga održavanja higijene Zavoda, odluka br.SH/JE-147/16 iSH/JE-147-1/16,

– Nabavka knjiga za biblioteku Zavoda, odluka br. SH/AT-146/16ODUSHAT_146-1/16_monog

– Antivirusna zaštita IS Zavoda odluka br. SH/AT- 137/16SH/AT- 137-1/16

– Video-nadzor i monitoring objekta Zavoda, Odluka br. SH/KS- 135/16, Odluka br. SH/KS- 135-1/16

– zastita_objekta, odluka br. SH_NDz_KS_625-16SH-JE-625-1-16

– Održavanje IS Zavoda
Odluka br.SH/AT- 127/16, Odluka br.SH/AT- 127-1/16,

– Nabavka informatičke opreme, odluka br.IO_SHAT_1011_16OUSHAT1011_1_16skenerOUSHAT_1280-1/16_infOpr

– Pretplata na izdanja stručnog i informativnog karaktera
Odluka br.SH/NDŽ/EM-97/16 / SH/NDz-97-2.1/16 / SH/NDz-97-2.2/16 / SH_NDz_97-2.3-16 / SH_NDZ_97_2_4_16
Odluka br.SH/NDŽ/EM-97-1/16,SHNDz_97_2.6_16SHNDZ_97_2.7/16SH_NDZ_97-2.9/16O_SH/SKK-1530/16_digArh,

– Nabavka kancelarijskog materijala, pribora…odluka br.SH/NDŽ-96/16 / SH/NDz-96-2/16;
SH/NDZ-96-1.1/16sh_ndz_96-3/16KM_96-4-16,SHEZ_96_5_16SH_NDz_96_6/16SHNDz_96_11/16SHNDz_96-12/16SHNDz-96-13/16,

– Edukacija zaposlenika u 2016.
Odluka br.SH/EM -76/16, Odluka br.SH/EM -76-1/16,  SH76-3/16,SH_EM-76-4_16O_SH_EM_76_5/16O_Z_22-18-1498/16O_SH/EM_76-6/16,