Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Plan javnih nabavki

Plan javnih nabavki2024-06-27T10:50:34+00:00

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2024.
Plan javnih nabavki za 2024. godinu
Prva izmjena i dopuna Plana nabavki za 2024. godinu;
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma 2024-1Obrazac praćenja realizacije ugovora 2024-2 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023.
Plan javnih nabavki za 2023. godinu
Privremeni plan javnih nabavki za 2023. godinu
Prva izmjena i dopuna Plana nabavki za 2023. godinu; Druga izmjena i dopuna Plana nabavki za 2023. godinu; Treća izmjena i dopuna Plana nabavki za 2023. godinu; Četvrta izmjena i dopuna Plana nabavki za 2023. godinu; Peta izmjena i dopuna Plana nabavki za 2023. godinu; Šesta izmjena i dopuna Plana nabavki za 2023. godinu
Obrazac praćenja realizacije ugovora za 2023. godinu, Obrazac praćenja realizacije ugovora 2023_1, Obrazac praćenja realizacije ugovora 2023_2, Obrazac praćenja realizacije ugovora za 2023_3, Obrazac praćenja realizacije ugovora 2024. godinu

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022.
Plan nabavki za 2022. godinu
Prva izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2022. godinu, Druga izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2022. godinu
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma 2022. godina; Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma 2022._1; Obrazac praćenja realizacije ugovora 2022_2.

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021.
Plan nabavki za 2021. godinu
Plan nabavki za 2021. godinu – Druge izmjene i dopune
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma 2021. god; Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazumaObrazac praćenja realizacije ugovora 2021_3