Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Upravni odbor

Upravni odbor2024-05-22T08:47:31+00:00

Poslovnik o radu Upravnog odbora


Članovi Upravnog odbora
12.08.2021. – 12.08.2025.

 • Azra Koldžo, predsjednica (21.04.2022.-13.08.2025.)
  Azra Koldžo, v.d. predsjednica (27.11.2021.-27.02.2022.)
  Goran Rokvić, predsjednik (12.08.2021.-26.11.2021.)
 • Elša Turkušić-Jurić, članica
 • Mirsada Škrijelj, članica (12.08.2021.-25.05.2023.)
  Nataša Hajdarević, v.d. članica (25.05.2023.-24.08.2023., 24.08.2023-14.12.2023.)
  Dževad Hamzić, v.d. član (14.12.2023.-14.03.2024.)
 • Maida Šahinagić, članica (12.08.2021.-22.12.2022.)
  Emina Zejnilović-Zebić, v.d. članica (22.12.2022.-22.3.2023., 12.05.2023.-14.12.2023.)
  Goran Vrhunc, v.d. član (14.12.2023.-14.03.2024.)
 • Selma Karačević-Kapić, članica ispred Ustanove

Zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice – 19.08.2021.
Zapisnik sa 2. sjednice – 10.09.2021.
Zapisnik sa 3. sjednice – 06.10.2021.
Zapisnik sa 4. sjednice – 30.11.2021.
Zapisnik sa 5. sjednice – 24.12.2021.
Zapisnik sa 6. sjednice – 28.12.2021.
Zapisnik sa 7. sjednice – 31.01.2022.
Zapisnik sa 8. sjednice – 09.02.2022.
Zapisnik sa 9. sjednice – 11.02.2022.
Zapisnik sa I zajedničke sjednice Upravnog i Nadzornog odbora – 24.03.2022.
Zapisnik sa 10. sjednice – 01.04.2022.
Zapisnik sa 11. sjednice – 04.04.2022.
Zapisnik sa 12. sjednice – 26.05.2022.
Zapisnik sa 13. sjednice – 16.06.2022.
Zapisnik sa 14. sjednice – 19.07.2022.
Zapisnik sa 15. sjednice – 09.09.2022.
Zapisnik sa 16. sjednice – 17.10.2022.
Zapisnik sa 17. sjednice – 29.11.2022.
Zapisnik sa 18. sjednice – 26.12.2022.
Zapisnik sa 19. sjednice – 23.01.2023.
Zapisnik sa 20. sjednice – 28.02.2023.
Zapisnik sa 21. sjednice – 31.03.2023.
Zapisnik sa 22. sjednice – 12.04.2023.
Zapisnik sa 23. sjednice – 11.05.2023.
Zapisnik sa 24. sjednice – 01.06.2023. 
Zapisnik sa 25. sjednice – 07.07.2023.
Zapisnik sa 26. sjednice – 11.08.2023.
Zapisnik sa 27. sjednice – 25.09.2023.
Zapisnik sa 28. sjednice – 13.10.2023.
Zapisnik sa 29. sjednice – 08.11.2023.
Zapisnik sa 30. sjednice – 28.11.2023.
Zapisnik sa 31. sjednice – 26.12.2023.
Zapisnik sa 32. sjednice – 22.01.2024.
Zapisnik sa 33. sjednice – 14.02.2024.
Zapisnik sa 34. sjednice – 08.03.2024.
Zapisnik sa 35. sjednice – 21.03.2024.


Članovi Upravnog odbora
12.05.2021. – 12.08.2021.

 • Goran Puljić,  v.d. predsjednik
 • Lamija Husić, v.d. članica (12.05.2021.- 20.06.2021.); Goran Rokvić. v.d. član (25.06.2021.-12.08.2021.)
 • Sanjin Draganović, v.d. član
 • Selma Karačević-Kapić, v.d. članica ispred Ustanove

Zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice – 26.05.2021.
Zapisnik sa 2. sjednice – 04.06.2021.
Zapisnik sa 3. sjednice – 11.06.2021.
Zapisnik sa 4. sjednice – 01.07.2021.
Zapisnik sa 5. sjednice – 27.07.2021.

Sjednice Upravnog odbora sa dnevnim redom 

Članovi Upravnog odbora
12.02.2021. – 12.05.2021.

 • Goran Puljić,  v.d. predsjednik
 • Lamija Husić, v.d. članica
 • Sanjin Draganović, v.d. član
 • Darian Bilić, v.d. član
 • Selma Karačević-Kapić, v.d. članica ispred Ustanove

Zapisnik sa 1. sjednice  – 03.3.2021.
Zapisnik sa 2. sjednice – 18.3.2021.
Zapisnik sa 3. sjednice – 06.4.2021.
Zapisnik sa 4. sjednice – 10.4.2021.
Zapisnik sa 5. sjednice – 27.4.2021.
Zapisnik sa 6. sjednice – 10.5.2021.


Članovi Upravnog odbora
28.05.2020. – 28.08.2020.

 • Mersida Karamujić, v.d. predsjednik
 • Lejla Šabić, v.d. članica
 • Selma Bećiragić, v.d. članica
 • Mersida Bučan, v.d. članica
 • Maida Rahić – Džananović, v.d. članica

Sjednice Upravnog odbora sa dnevnim redom 

Članovi Upravnog odbora
12.09.2019. – 12.12.2019.

 • Enes Islamagić, v.d. predsjednik
 • Amela Kulagić, v.d.  članica
 • Alma Destanović, v.d. članica
 • Amra Hadžimuhamedović, v.d. članica
 • Robert Stregar, v.d. član

Sjednice Upravnog odbora sa dnevnim redom

Rješenjem Ministarstva kulture i sporta br.12-34-1425/19 od 14.1.2019. godine Nežad Borišić je ovlašten da potpisuje naloge za plaćanja i druge akte iz nadležnosti Upravnog odbora.

Članovi Upravnog odbora
05.07.2018. – 05.10.2018.

 • Sanja Vlaisavljević, v.d. predsjednica
 • Hamdija Dizdar, v.d. član
 • Amela Spahić, v.d. članica
 • Edin Hadžagić, v.d. član
 • Mirha Šabanović, v.d. članica ispred Ustanove