Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Upravni odbor

Upravni odbor2021-12-06T12:40:25+00:00

Poslovnik o radu Upravnog odbora


Članovi Upravnog odbora 

12.08.2021. – 12.08.2025.

 • Goran Rokvić, predsjednik
 • Elša Turkušić-Jurić, članica
 • Maida Šahinagić, članica
 • Mirsada Škrijelj, članica
 • Selma Karačević-Kapić, članica ispred Ustanove

Članovi Upravnog odbora 

12.05.2021. – 12.08.2021.

 • Goran Puljić,  v.d. predsjednik
 • Lamija Husić, v.d. članica (12.05.2021.- 20.06.2021.), Goran Rokvić. v.d. član (25.06.2021.-12.08.2021.)
 • Sanjin Draganović, v.d. član
 • Selma Karačević-Kapić, v.d. članica ispred Ustanove

Sjednice Upravnog odbora sa dnevnim redom 

12.02.2021. – 12.05.2021.

 • Goran Puljić,  v.d. predsjednik
 • Lamija Husić, v.d. članica
 • Sanjin Draganović, v.d. član
 • Darian Bilić, v.d. član
 • Selma Karačević-Kapić, v.d. članica ispred Ustanove

Sjednice Upravnog odbora sa dnevnim redom:

Zapisnik sa 1. sjednice_3.3.2021.
Zapisnik sa 2. sjednice_18.3.2021.
Zapisnik sa 3. sjednice_6.4.2021.
Zapisnik sa 4. sjednice_10.4.2021.
Zapisnik sa 5. sjednice_27.4.2021.
Zapisnik sa 6. sjednice_10.5.2021.


Članovi Upravnog odbora 

28.05.2020. – 28.08.2020.

 • Mersida Karamujić, v.d. predsjednik
 • Lejla Šabić, v.d. članica
 • Selma Bećiragić, v.d. članica
 • Mersida Bučan, v.d. članica
 • Maida Rahić – Džananović, v.d. članica

Sjednice Upravnog odbora sa dnevnim redom 

Članovi Upravnog odbora 

12.09.2019. – 12.12.2019.

 • Enes Islamagić, v.d. predsjednik
 • Amela Kulagić, v.d.  članica
 • Alma Destanović, v.d. članica
 • Amra Hadžimuhamedović, v.d. članica
 • Robert Stregar, v.d. član

Sjednice Upravnog odbora sa dnevnim redom

Rješenjem Ministarstva kulture i sporta br.12-34-1425/19 od 14.1.2019. godine Nežad Borišić je ovlašten da potpisuje naloge za plaćanja i druge akte iz nadležnosti Upravnog odbora.

Članovi Upravnog odbora 

05.07.2018. – 05.10.2018.

 • Sanja Vlaisavljević, v.d. predsjednica
 • Hamdija Dizdar, v.d. član
 • Amela Spahić, v.d. članica
 • Edin Hadžagić, v.d. član
 • Mirha Šabanović, v.d. članica ispred Ustanove