Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Upravni odbor

Upravni odbor2021-06-02T13:22:48+00:00

Poslovnik o radu Upravnog odbora


_Zapisnik sa 1. sjednice_3.3.2021

_Zapisnik sa 2. sjednice_18.3.2021

_Zapisnik sa 3. sjednice_6.4.2021

_Zapisnik sa 4. sjednice_10.4.2021.

_Zapisnik sa 5. sjednice_27.4.2021

_Zapisnik sa 6. sjednice_10.5.2021


Članovi VD Upravnog odbora Zavoda 

v.d. UO :

 • Goran Puljić,  predsjednik
 • Lamija Husić, članica
 • Sanjin Draganović, član
 • Darian Bilić, član
 • Selma Karačević-Kapić, članica ispred ustanove


Članovi VD Upravnog odbora Zavoda 

28.05.2020. – 28.08.2020.

 • Mersida Karamujić – predsjednik
 • Lejla Šabić – član
 • Selma Bećiragić – član
 • Mersida Bučan – član
 • Maida Rahić – Džananović – član

Sjednice Upravnog odbora sa dnevnim redom 

Članovi  VD Upravnog odbora Zavoda 

12.09.2019. – 12.12.2019.

 • Enes Islamagić – predsjednik
 • Amela Kulagić – član
 • Alma Destanović – član
 • Amra Hadžimuhamedović – član
 • Robert Stregar – član

Sjednice Upravnog odbora sa dnevnim redom

Rješenjem Ministarstva kulture i sporta br.12-34-1425/19 od 14.1.2019. godine Nežad Borišić je ovlašten da potpisuje naloge za plaćanja i druge akte iz nadležnosti Upravnog odbora.

Članovi VD Upravnog odbora Zavoda

05.07.2018. – 05.10.2018.

 • Sanja Vlaisavljević – predsjednik
 • Hamdija Dizdar – član
 • Amela Spahić – član
 • Edin Hadžagić – član
 • Mirha Šabanović – član