Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Upravni odbor

Upravni odbor2021-02-08T09:53:04+00:00

Članovi VD Upravnog odbora Zavod 

28.05.2020. – 28.08.2020.

 • Mersida Karamujić – predsjednik
 • Lejla Šabić – član
 • Selma Bećiragić – član
 • Mersida Bučan – član
 • Maida Rahić – Džananović – član

Sjednice Upravnog odbora sa dnevnim redom 

Članovi  VD Upravnog odbora Zavoda 

12.09.2019. – 12.12.2019.

 • Enes Islamagić – predsjednik
 • Amela Kulagić – član
 • Alma Destanović – član
 • Amra Hadžimuhamedović – član
 • Robert Stregar – član

Sjednice Upravnog odbora sa dnevnim redom

Rješenjem Ministarstva kulture i sporta br.12-34-1425/19 od 14.1.2019. godine Nežad Borišić je ovlašten da potpisuje naloge za plaćanja i druge akte iz nadležnosti Upravnog odbora.

Članovi VD Upravnog odbora Zavoda

05.07.2018 – 05.10.2018.

 • Sanja Vlaisavljević – predsjednik
 • Hamdija Dizdar – član
 • Amela Spahić – član
 • Edin Hadžagić – član
 • Mirha Šabanović – član