Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Evidentiranje kulturnih dobara

Evidentiranje kulturnih dobara2023-11-03T11:44:47+00:00

Dobra baštine imaju sljedeći status:

  • evidentirana potencijalna dobra baštine
  • dobra baštine pod prethodnom zaštitom
  • zaštićena dobra baštine

Evidentirano potencijalno dobro baštine ne smije se uništiti, izmijeniti ili umanjiti neko od njegovih svojstava, niti se može iznositi iz zemlje bez dozvole.
U provođenju mjera zaštite dobro baštine pod prethodnom zaštitom izjednačeno je za zaštićenim dobrom baštine.
Bez saglasnosti Kantonalnog zavoda ne mogu se izvoditi radovi na zaštićenom lokalitetu, nekretnini i u zaštitnom pojasu, kojima bi se neposredno ili posredno mogao izmijeniti izgled, autentičnost, izvornost ili drugo svojstvo tog dobra baštine.
(Iz Zakona o zaštiti kulturne baštine, Sarajevo 2001.)

Evidentiranje, valorizacija i kategorizacija kulturne baštine predstavljaju osnov sagledavanja kako obima, tako i vrijednosti kulturne baštine. Istovremeno, predstavljaju osnov za utvrđivanje načina korištenja baštine, kao i direktan odraz kulturne baštine na društvenu zajednicu, odnosno odraz zajednice prema dobrima kulturne baštine. Izrada Liste evidentiranih, prethodno zaštićenih i zaštićenih nepokretnih spomenika kulture i prirodne baštine Kantona Sarajevo je kontinuiran proces u okviru osnovnih djelatnosti službe zaštite, koji pored primarne uloge-ažurne informacije o stanju pojedinačnih dobara, ima i dokumentarnu vrijednost u smislu praćenja stanja dobra baštine od momenta formiranja službe zaštite na prostoru Sarajeva do danas.

– Nacionalni spomenici
– Lista dobara pod prethodnom zaštitom