Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Javne nabavke 2015

Javne nabavke 20152018-12-20T16:58:49+00:00

Poništenje postupka javne nabavke / “Plan upravljanja Zaštićenim pejzažem Trebević”/

odluka br. SH/AS-1289-1/15, 16.12.2015.

————————————————

Sanacija, rekonstrukcija i restauracija Saburine kuće – realizacija dijela III i dijela IV faze
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača /
odluka br.SH/PM- 985 -1/15, 12.10.2015.

—————————————————————

Izvodjenje radova na lokalitetu At mejdan – Faza II
1. Odluka o pokretanju postupka JN
2. Tenderska dokumentacija
Poništenje postupka JN/Odluka br.sH/NN/AR-1065-1/15