Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba
Početna2022-04-08T11:46:49+00:00

Strateški plan 2022 – 2027.

JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo izradio je Strateški plan 2022 – 2027. Radi se o prvom planu ovakve vrste u istoriji Zavoda. Planom su definirana četiri strateška cilja. [...]