Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Izdavačka djelatnost i izložbe

Izdavačka djelatnost i izložbe2024-04-29T09:10:32+00:00

Izložba

Izdavačka djelatnost

  • Sanacija, restauracija, rekonstrukcija i konzervacija Šeherćehajine ćuprije u Sarajevu, Sarajevo, 2001.
  • Sanacija i obnova sakralnih objekata oštećenih u ratu 1992/95 (Izvod iz kataloga uz izložbu), Sarajevo, 1999.
  • Stara sarajevska groblja (katalog uz izložbu), Sarajevo, 1998.
  • Arhitektonska plastika na fasadama Sarajeva (katalog uz izložbu), Sarajevo. 1998