Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Aktuelnosti

Aktuelnosti2023-01-06T08:08:10+00:00

Strateški plan 2022 – 2027.

JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo izradio je Strateški plan 2022 – 2027. Radi [...]