Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Kulturna i prirodna baština Sarajeva

Kulturna i prirodna baština Sarajeva2023-02-24T13:53:24+00:00

Zamislimo kartu Evrope. Spojimo li njen zapadni centar Pariz, ili npr. Veneciju, sa centrom Bliskog istoka – Carigradom, taj zamišljeni pravac dijagonalno presijeca Bosnu i Hercegovinu. Ako pak spojimo neko imaginarno težište sjeverne Evrope, negdje između Berlina i Varšave, na centar Sredozemlja i središnje dijelove sjeverne Afrike, zamišljeni pravac opet će sjeći Bosnu i Hercegovinu. U blizini presjecišta tih imaginarnih pravaca je Sarajevo, glavni grad Bosne i Hercegovine.

Želite li se upoznati sa bogatom kulturom i istorijom glavnog grada Bosne i Hercegovine, pogledajte izvod iz Kataloga obnove kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa.

Vijećnica

U ratu 1992/96.god. ovaj grad i njegovi spomenici pretrpio je razaranja neviđenih razmjera. Izvod iz evidencije o ratnim štetama možete pogledati u Katalogu obnove kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo 1996/2000.

Pošta