Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Prepoznavajući dokumentarno-historijsku i simboličku vrijednost “Sarajevskih ruža”, važnih u kolektivnoj memoriji i identitetu grada, JU Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, od početka dvijehiljaditih godina kontinuirano ih je evidentirao i valorizirao kao autentične spomenike opsade. Nažalost, protokom vremena i uticajem atmosferilija (kiša, snijeg, led, sunce…), brojne “Sarajevske ruže” su propale, pri čemu je značajnije uništavanje nastalo ljudskim djelovanjem, odnosno prilikom sanacije pločnika i ulica. Iako smo od 1996. godine pa do danas bili suočeni sa izazovima opstanka ovih spomenika, stručna služba Zavoda aktivno je radila na njihovoj zaštiti i promociji.

Našu najnoviju aktivnost predstavlja “Karta sjećanja – Sarajevske ruže 1992 – 1995”. Ovaj projekat podrazumijevao je terenski obilazak, fotografisanje i lociranje sačuvanih “ruža”, s ciljem trajnog dokumentiranja ovih spomenika stradanja.

Mapu je izradio kreativni tim Zavoda: Amra Čusto i Damir Hodžić, koja nije osmišljena na način da prikaže sve “ruže”, već da naglasi važnost očuvanja ovih autentičnih spomenika i vjerodostojne interpretacije kako bi opstali kao važna mjesta sjećanja.

Objavljivanje Mape “Karta sjećanja – Sarajevske ruže 1992 – 1995” omogućilo je Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo.

Amra Čusto i Damir Hodžić

2024-02-06T11:08:37+00:0006/02/2024|Aktuelnosti|