Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Uređenje Bijambarskih pećina (Ilijaš)

Područje Bijambara nalazi se na krajnjim istočnim padinama planine Zvijezde, a administrativno pripada općini Ilijaš. Ovaj prostor je enklava karsta, sa svim karakteristikama kraškog terena: pećinama, ponornicama, vrtačama, stijenskim masivima i sl.

Na Bijambarama se nalazi nekoliko izrazito vrijednih kraških objekata, koji zajedno predstavljaju temeljni fenomen područja. Bijambarskim pećinama su nazvana tri speleološka objekta: Gornja, Srednja ili Glavna i Donja. Najljepša i najznačajnija je Srednja ili Glavna. Ulaz u ovu pećinu nalazi se na 945 m nadmorske visine i udaljen je 80 m zapadno od Gornje pećine.To je najveći speleološki objekat na području Kantona Sarajevo i daje različite mogućnosti za uređenje i korišćenje.

Srednja pećina je povezana sa planinarskim domom stazom dugačkom oko 150 m. Dužina pećine je 420 m, širina 10 do 20 m, visina 5 do 10 m. Od četiri dvorane, zadnja, najveća, ima dobru akustičnost, pa se naziva “muzička dvorana”. Pećina je skoro na cijeloj dužini bogata nakitom: strop i zidovi su pokriveni sigastim tvorevinama i raznolikim kalcitnim naslagama, među kojima se naročito ističu nakupine u obliku dugih zavjesa. Brojni su sigasti stubovi koji povezuju tlo i strop. U središnjem dijelu nalazi se veliki broj stalaktita, a strop je pokriven nakitom. Po ukrasima, koji su vrlo raznovrsni po obliku i veličini, ova pećina spada među najljepše u BiH. Pravna zaštita ovog područja provedena 1954.godine, te je cijeli prostor pravno zaštićen kao prirodna rijetkost i ljepota izuzetne vrijednosti.

Radovi uređenja Srednje pećine

Radovi na osvjetljenju pećine i staze od doma do pećine završeni su u junu 1999.godine. U periodu april-juni 2000.g.izgrađene su i uređene staze kroz pećinu. Za naredni period planirana je izgradnja brane sa mlinicom na potoku Brodić.

Uređenje užeg područja Gornje pećine  (2001.god)

Projektom unapređenja i korištenjaje užeg područja Gornje pećine Bijambare trebalo je obezbijediti nesmetan i bezbjedan prilaz Srednjoj i Gornjoj bijambarskoj pećini. Sastavni dio Projekta su: elaborat valorizacije prirodnih vrijednosti područja Bijambara, tehnički izvještaj, tehnički uslovi za nabavku materijala i izvođenje radova (geodetska situacija, crteži staza, stepenica, ograda na stazi, klupa i stolova), te predmjer radova za sve planirane aktivnosti. Uređene su staze:
– staza od planinarskog doma do zaravni na rasakršću staza za Srednju i Gornju pećinu (staza I), dužine 70 m
– staza od zaravni (platoa) do Srednje pećine (staza II), dužine 45m
– staza do Gornje pećine (staza III), obzirom na vrlo strmi nagib, predviđa izgradnju većeg broja stepenika, kao i sigurnosnu ogradu duž gornjeg dijela staze
U sklopu ovih radova postavljeni su stolovi i klupe unutar i ispred Gornje pećine.

Voditelj projekta: Azra Švrakić, dipl.biol. /stručni saradnik Zavoda
Finansiranje: Fondacija za zapošljavanje i obuku, Odjel javnih radova “LORA”, Vlada Kantona Sarajevo
2018-12-22T06:11:47+00:0023/12/2006|Spomenici prirode|