Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Radionica „Sanacija zgrada s fokusom na zaštitu spomenika – iskustva iz Beča“ 14. – 15. 06. 2023.

2023-08-29T09:42:05+00:0029/08/2023|Aktuelnosti, Uncategorized|

Ured Grada Beča u saradnji sa Kantonalnim zavodom za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo organizovao je radionicu pod nazivom „Sanacija zgrada s fokusom na zaštitu spomenika – iskustva iz Beča“. Radionica je započela 14. juna u Olimpijskom muzeju u Sarajevu, gdje je osmočlana delegacija iz Beča prezentirala svoja iskustva iz oblasti utopljavanja i ozelenjavanja [...]

Stipendija Vlade Republike Francuske za postdoktorsko istraživanje

2023-08-28T10:07:14+00:0028/08/2023|Aktuelnosti, Uncategorized|

Uposlenica Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, stručna savjetnica za zaštitu spomeničkog naslijeđa dr. sci. Mirha Šabanović, historičarka umjetnosti i komparativistica, imala je priliku kao stipendista Vlade Republike Francuske službeno posjetiti Pariz i boraviti kao istraživač na Institutu INALCO (Institut National des Langues et Civilisations Orientales) Univerziteta Sorbonne Paris Cité, u periodu od 22. maja [...]

Potpisan sporazum o saradnji između BHAAAS i JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo

2023-08-22T09:01:51+00:0022/08/2023|Aktuelnosti|

Predstavnici Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauka (BHAAAS) potpisali su Sporazum o saradnji sa JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo. Sporazum je potpisan s ciljem promovisanja akademske, obrazovne i kulturne saradnje između ove dvije institucije. U okviru sporazuma razvijat će se institucionalna saradnja koja će se dalje ostvarivati putem posebnih programa od obostranog interesa. Ovim [...]

Bosansko novčarstvo srednjeg i ranog novog vijeka (1164 – 1689)

2023-08-21T22:14:46+00:0010/08/2023|Aktuelnosti|

Novi izdavački poduhvat Zavoda U izdanju Buybooka i Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo upravo je izašla knjiga našeg stručnog savjetnika Amera Sulejmanagića pod nazivom Bosansko novčarstvo srednjeg i ranog novog vijeka (1164-1689).  Knjga se bavi bosasnkim novcem u vremenskom rasponu od preko 550 godina. Nastala je kao rezultat autorovog dugogodišnjeg rada, istraživanja i analiza. [...]