Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Obnova fasada u Štrosmajerovoj ulici

2018-12-21T21:00:52+00:0019/06/2018|Objekti stambene arhitekture|

U toku je noveliranje projektne dokumentacije za sanaciju, restauraciju i kolorističku obnovu fasada tri objekta u ulici Štrosmajerova, i to: objekat u ul. Štrosmajerova br.4 - stambeno-poslovna zgrada Petra Todorovića, izgrađena 1894.god. u stilu secesije objekat u ul. Štrosmajerova br.6 - stambeno-poslovna zgrada Eduarda Pleyela, izgrađena 1894.god. objekat u ul. Štrosmajerova br.8 - stambeno-poslovna zgrada [...]

Sanacija balkona na objektu u ulici M.M.Bašeskije br.58

2018-12-21T21:03:11+00:0014/06/2018|Objekti stambene arhitekture|

Kalendarske 2017.godine Kantonalni Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo uradio je projekat sanacije i restauracije balkona na stambeno-poslovnom objektu iz austrougarskog perioda, zgradi Srpskopravoslavne crkveno-školske opštine, smještenoj u starom dijelu Čaršije sa gustim i zbijenim mrežama ulica, stambenim i sakralnim objektima u neposrednoj blizini pretežno izgrađenim u osmanskom periodu. Fasada objekta je floralna secesija, stilizovana i [...]

Radovi sanacije, restauracije, rekonstrukcije i revitalizacije Panjine kule

2018-12-21T21:24:26+00:0001/06/2011|Objekti stambene arhitekture|

Ishodne kuće su građene oko većih gradova, a u njima su ljetovali bogatiji građani. Veći broj takvih kuća postojao je i oko Sarajeva; neke su nazivane “kulama”- zbog konstruktivnih, oblikovnih i funkcionalnih elemenata koji posjeduju višestruku sličnost sa elementima odbrambenih kula srednjovjekovnih feudalaca. Panjinu kulu je u 18. stoljeću, kao ishodnu-ljetnu kuću, izgradila sarajevska trgovačka porodica [...]

Rehabilitacija i revitalizacija kuće porodice Ceković, ulica M.M. Bašeskije br. 49

2018-12-21T21:27:01+00:0028/01/2010|Objekti stambene arhitekture|

Ne zna se pouzdano kada je kuća porodice Ceković izgrađena, ali znamo da je u ovoj kući 1858. godine bila smještena prva ženska srpska privatna škola. Ova škola je bila poznata po svojoj osnovateljici Staki Skenderovoj, koja se bavila širim prosvjetnim i političkim radom. Izdržavanje ove škole potpomagala je i turska vlast, a u nju su, pored pravoslavnih [...]

Finalna obrada fasada objekata austro-ugarskog perioda – 2005/2006.g.

2018-12-21T21:30:43+00:0012/02/2007|Objekti stambene arhitekture|

Projekat obnove fasada iz austrougarskog perioda započet je 2005.godine, a investitori su Općina Centar Sarajevo i Gradska uprava. U ovom projektu Služba zaštite izradila je prijedlog obnove kompletnih uličnih nizova, kao i projektnu dokumentaciju za svaku pojedinačnu fasadu. Projektima su obuhvaćeni radovi sanacije, rekonstrukcije i restauracije, te koloristička obrada fasada. Tokom radova konstantno smo vršili nadzor [...]

Finalna obrada fasada objekata austro-ugarskog perioda u centralnoj gradskoj jezgri – 1999.god.

2018-12-21T21:32:38+00:0022/12/2006|Objekti stambene arhitekture|

U okviru ugovora sa Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo ovaj Zavod je preuzeo obavezu izrade projektne dokumentacije finalne obrade fasada objekata austro-ugarskog perioda u centralnoj gradskoj jezgri. Svaki pojedinačni projekat sadrži historijske podatke, podatke o stilskim karakteristikama, podatke o stanju objekta i oštećenjima, arhitektonske nacrte R 1:50, tehnologiju sanacije i rješenje kolorističke obrade. U okviru restauratorskih radova, a u saradnji [...]

Konstruktivna sanacija, funkcionalno – estetska rekonstrukcija i restauracija kuće Alije Đerzeleza

2018-12-21T21:36:29+00:0022/12/2006|Objekti stambene arhitekture|

Graditeljski kompleks kuće Alije Đerzeleza nalazi se na uglu ulica Sagrdžije i Alije Đerzeleza u predjelu Vrbanjuša, na sjevernoj padini grada, u nekadašnjoj mahali mesdžida Sarač Alije. Mahala je formirana oko pomenutog mesdžida nešto prije 1528.godine. Kuća Alije Đerzeleza, odnosno kompleks, podignut je u 17. st. i građen je namjenski, kao stambeni objekat za viđeniju i bogatu zanatlijsku [...]