Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Separat zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa za Regulacioni plan „Logavina“

2018-12-20T18:05:59+00:0010/02/2012|Aktuelnosti|

Izradom separata zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa obrađeno je kompletno područje obuhvata RP “Logavina”. U obuhvatu je anketirano 432 objekta i fotografski snimljeno 548 objekata. Kroz anketne listove utvrđena je arhitektonska tipologija objekata, način izgradnje, period izgradnje i korišteni materijali. Utvrđeno je postojeće stanje u pogledu obima, vrste, kvaliteta i stepena očuvanosti graditeljskog naslijeđa, utvrđene su urbanističke karakteristike cjeline [...]