Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Revitalizacija postojećih zelenih površina i uspostavljanje novih

2018-12-20T17:22:18+00:0018/07/2017|Aktuelnosti|

U ovom zavodu u završnoj fazi je izrada studije o mogućnostima revitalizacije postojećih zelenih površina u centralnom  gradskom  području, a planira se i uspostavljanje novih. Pored ekološkog značaja, zelene površine učestvuju u očuvanju i zaštiti pejzažnih vrijednosti, odnosno estetsko-oblikovnih vrijednosti čitavih urbanih poteza, uličnih cjelina i gradskih trgova. Projekat „Revitalizacija postojećih zelenih površina centralnog gradskog jezgra sa prijedlogom uspostave novih /usklađivanje sa aktuelnom [...]

Projekat „Revitalizacija postojećih zelenih površina centralnog gradskog jezgra sa prijedlogom uspostave novih / usklađivanje sa aktuelnom provedbenom planskom dokumentacijom”

2018-12-21T21:45:19+00:0018/07/2017|Projekti, elaborati, studije|

Jedan od bitnih  ciljeva projekta je iznalaženje mogućnosti i lokacija za uspostavu novih zelenih površina, što se može ostvariti na više lokacija. Na taj način bi se unutar gradske gužve stvorile nove zelene oaze. Uspostava tih zelenih fragmenata ima za cilj podizanje urbanog zelenila na uobičajene evropske standarde. S tim u vezi treba naglasiti da je u Akcionom planu [...]

Bentbaša / novi zaštićeni pejzaž u Sarajevu

2018-12-20T17:24:14+00:0014/07/2017|Aktuelnosti|

Vlada Kantona Sarajevo je, na sjednici održanoj  06.07.2017. godine, utvrdila i uputila Skupštini Kantona na usvajanje Prijedlog zakona o proglašenju Zaštićenog pejzaža "Bentbaša". Osnova za Prijedlog zakona o proglašenju Zaštićenog pejzaža "Bentbaša" je elaborat: Stručno obrazloženje za proglašenje Zaštićenog pejsaža "Bentbaša", koji je izradio Kantonalni Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo u saradnji sa ekspertnim timom Prirodno [...]

Stručno obrazloženje za proglašenje Zaštićenog pejsaža “Bentbaša” / elaborat

2018-12-02T16:55:36+00:0014/07/2017|Projekti, elaborati, studije|

Stručno obrazloženje za proglašenje Zaštićenog pejsaža "Bentbaša" / elaborat Kroz elaborat Stručno obrazloženje za proglašenje Zaštićenog pejsaža "Bentbaša" utvrđeno je da područje "Bentbaše" predstavlja izuzetno vrijedno dobro prirodne baštine. Radi se o području koje karakteriše polimorfnost odnosno pojava iznimnog bogatstva reljefnih oblika na koji su utjecali; neotektonski procesi, heterogeni litološki sastav, morfološke osobine, specifičan geografski položaj područja i djelovanje aktivnih spoljnih egzogeomorfoloških [...]