Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Arheološki park / Kalin hadži Alijina džamija

U četvrtak, 2. augusta 2018. godine na lokalitetu Kalin hadži Alijine džamije, smještenom na uglu ulica Kulovića i Branilaca Sarajeva, potpisan je sporazum o realizaciji kapitalnog transfera Islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine – Vakufskoj direkciji Sarajevo za sufinansiranje projekta konzervacije „Arheološki park Kalin hadži Alijina džamija“.

Pomenuti sporazum je u ime Općine Centar kao sufinansijera projekta potpisao načelnik dr. Nedžad Ajnadžić, u ime Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH koja je implementator projekta direktor dr. Senaid Zajimović, a u ime Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo kao pružaoca usluga projektovanja i nadzora to je učinio direktor Nervin Dacić.

2018-12-19T07:26:57+00:0002/08/2018|Aktuelnosti|