Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Separat zaštite kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa za Regulacioni plan „Logavina“

2023-10-25T13:34:23+00:0020/04/2012|Separati zaštite|

Izradom separata zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa obrađeno je kompletno područje obuhvata RP “Logavina”. U obuhvatu je anketirano 432 objekta i fotografski snimljeno 548 objekata. Kroz anketne listove utvrđena je arhitektonska tipologija objekata, način izgradnje, period izgradnje i korišteni materijali. Utvrđeno je postojeće stanje u pogledu obima, vrste, kvaliteta i stepena očuvanosti graditeljskog naslijeđa, utvrđene su urbanističke karakteristike [...]

Separat zaštite kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa za Regulacioni plan „Bjelave – Čekaluša“

2023-10-25T13:41:31+00:0020/04/2012|Separati zaštite|

Ukupna površina obuhvata iznosi 38,60 ha, a ukupan broj istraženih objekata je 817. Obuhvat Regulacionog plana „Bjelave–Čekaluša“ definisan je planom višeg reda i predstavlja specifičnu plansku dokumentaciju. Područje obuhvata karakteriše kontinuirana izgradnja od tursko-osmanskog, preko austrougarskog i međuratnog, do poslijeratnog perioda (period nakon II svjetskog rata). Posljedice ratnih razaranja u periodu 1992-1995. god, nekontrolisane neplanske intervencije (dogradnje, [...]

Novo izdanje Zavoda

2018-12-20T18:04:44+00:0012/04/2012|Aktuelnosti|

Katalog obnove kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo 2000-2012. svečano je promoviran u Bošnjačkom institutu 10.04.2012. Promotori su bili prof.dr Ibrahim Krzović, Ivica Šarić, ministar kulture i sporta KS i Munib Buljina, direktor Zavoda. Poratne godine rada Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa obilježene su pretežno radom na sanaciji ratnih šteta, čiji pregled smo dali kroz Katalog [...]