Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Uklanjanje grafita u užem gradskom jezgru

2018-12-19T17:11:17+00:0027/06/2018|Historijske cjeline i arheološki lokaliteti|

Kantonalni zavod radi na Elaboratu čišćenja fasada od grafita užeg gradskog jezgra u sklopu kampanje „Uklanjanje grafita“ pod sloganom “Zajedno za ljepše Sarajevo“, koju zajednički realizuju Gradska uprava Grada Sarajeva i Ministarstvo unutrašnjih poslova KS u saradnji sa Međunarodnim programom pomoći u kriminalističkoj obuci u BiH – ICITAP. Elaborat će izvršiti mapiranje grafita, klasifikaciju oštećenja, dati preporuke za uklanjanje, [...]

Sanacija i restauracija Spomen-parka Vraca / tekuće održavanje

2018-12-19T17:14:02+00:0011/06/2018|Historijske cjeline i arheološki lokaliteti|

U sklopu dugogodišnjih aktivnosti na spašavanju graditeljske cjeline Spomen-parka Vraca Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, u saradnji sa Historijskim muzejem BiH i Udruženjem antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata općine Novo Sarajevo, u maju 2018. godine, pokrenuo je izradu projekta sanacije spomen-mjesta stratišta na memorijalnom kompleksu Vraca. Prva faza radova podrazumijeva sanaciju vandalizmom [...]

Uređenje arheološkog parka At mejdan

2024-03-29T11:16:36+00:0006/06/2012|Historijske cjeline i arheološki lokaliteti|

Arheološko područje “At mejdan”, na lijevoj obali Miljacke u blizini mosta Ćumurija, čine ostaci Bakr – babine džamije, medrese, mekteba i harema. Džamija i mekteb, vakuf Alije Bakr-babe, sagrađeni su sredinom 16.stoljeća. Tokom vremena oko džamije formiran je značajan obrazovni i kulturni centar koji se sastojao od dječačkog mekteba, Misirijine medrese i Kantamirijine biblioteke. Koncem 19. [...]

Zaštitna arheološka istraživanja Lokalitet Marijin Dvor

2024-03-29T11:14:05+00:0022/12/2006|Historijske cjeline i arheološki lokaliteti|

Područje Marijin Dvora je višeslojni arheološki lokalitet koji svjedoči o sahranjivanju na ovom prostoru od antike sve do XIX stoljeća. O kontinuitetu sahranjivanja naovom prostoru svjedoči postojanje antičkih zidanih grobnica, te srednjovjekovnih grobova, otkrivenih prilikom izgradnje stare Tvornice duhana (1880-1891.). Na lokalitetu Carina ili Vasiljeva bašča konstatovani su ostaci srednjovjekovnog groblja koje se prostiralo od Tvornice duhana do [...]

Zaštitna arheološka istraživanja na lokalitetu Butmir

2024-03-29T11:17:01+00:0022/12/2006|Historijske cjeline i arheološki lokaliteti|

Butmirska kultura pripada kulturi mlađeg neolita i datira se u III milenij. Do otkrića u Butmiru došlo je 1893. godine, kada su kopani temelji za Poljoprivrednu školu, nakon čega su uslijedila sistematska istraživanja koja su obavljena od 1893-1896. godine. Otkriveno je 89 zemunica, te tragovi kućnih ognjišta. Od pokretnog arheološkog materijala, pored brojnog oruđa i oružja, najznačajni su nalazi [...]

Zaštitna arheološka istraživanja na lokalitetu Tašlihan

2024-03-29T11:17:31+00:0022/12/2006|Historijske cjeline i arheološki lokaliteti|

Tašlihan je jedan od brojnih objekata izrađenih sredstvima Gazi Husrevbegova vakufa, u periodu od 1540-1543. godine. Ovaj golemi trgovački han prostirao se od Gazi Husrevbegovog bezistana, sa kojim je bio organski vezan, do starog dijela Hotela "Evropa". U prizemlju su bili dućani i magaze, te štale za konje, a na spratu sobe za smještaj gostiju, presvođene kupolama, a [...]