Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Arheološka istraživanja i iskopavanja na lokalitetu Metaljica u Vilovcu, Općina Hadžići

Dana 24. oktobra 2019. godine započela su arheološka istraživanja i iskopavanja terena na lokalitetu Metaljica u Vilovcu, Općina Hadžići (k.č.354 i 635/1), predvođena od strane Instituta za arheološka istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Instituta za genetičko inžinjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu, a pod stručnim nadzorom Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo.

Radovi koji će trajati 10 (radnih) dana dio su projekta pod nazivom „Genetičke karakteristike stanovništva srednjovjekovne Bosne“.  Lokalitet koji ima status evidentiranog dobra baštine i koji se nalazi na listi predhodno zaštićenih spomenika kulture Kantona Sarajevo, prema historijografskim podacima se za prahistorijski i srednjovjekovni period.

Po završetku radova i dostavljenog areheološkog izvještaja od strane izvođača, moći će se dobiti jasnija i preciznija slika stanja lokaliteta što će predstavljati osnov za dalja arheološka ispitivanja nekropole i prahistorijskog lokaliteta.

2020-01-17T12:25:26+00:0025/10/2019|Aktuelnosti|