Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Sanacija i rekonstrukcija džamije Ulomljenice

2018-12-22T06:42:19+00:0005/08/2016|Sakralni objekti|

Mahala i mesdžid Sagrakčije hadži Mahmuda, u narodu poznata kao Ulomljenica, prvi put se pominje 1528. godine. Imajući u vidu ambijentalno - historijsku vrijednost džamije, dokumentovane izvore koji datiraju na početak XVI stoljeća, ljepotu i sklad proporcija izvedenog rješenja, posebno važnim se nameće očuvanje i zadržavanje autentičnih dijelova enterijera i eksterijera džamije. Kamena munara, dograđena nešto [...]

Rekonstrukcija munare Golobrdica džamije (mesdžid Mimara Sinana u Sarajevu, Logavina broj 55)

2018-12-22T06:45:34+00:0016/11/2009|Sakralni objekti|

Pri vrhu Logavina sokaka, u blizini Sinanove tekije, u kraju poznatom pod imenom Golobrdica, nalazi se džamija Mimara Sinana. Mahala ovog mesdžida prvi put se spominje 1528. godine, što znači da je džamija sagrađena prije te godine. O ovom mimaru Sinanu ne raspolažemo bližim podacima. On je, osim mesdžida, sagradio i jedan mekteb. Mesdžid nema minbera, a ćurs i [...]

Radovi sanacije i restauracije krovne konstrukcije na crkvi i samostanu sv. Ante Padovanskog u Sarajevu

2023-03-30T08:08:46+00:0022/12/2006|Sakralni objekti|

Crkva Sv.Ante Padovanskog posljednji je izvedeni sakralni objekt znamenitog arhitekte Josipa pl. Vancaša u Sarajevu. Prema njegovom projektu iz 1911.g. podignuta je na mjestu srušene crkve iz 1882. g. Gradnja je trajala 1912-13. pod vodstvom Franje Holza, a oblikovanje interijera do 1914. g. Samostan, u neogotičkom stilu, sagrađen je prema projektu arhitekta Karla Paneka, između 1893.-1894.godine. Zbog konfiguracije terena, crkva [...]

Radovi sanacije Lučevica džamije u Sarajevu (sanacija krovišta, stropne konstrukcije, trijema i vanjskih sofa)

2006-12-22T08:00:43+00:0022/12/2006|Sakralni objekti|

Radovi sanacije Lučevica džamije u Sarajevu (sanacija krovišta, stropne konstrukcije, trijema i vanjskih sofa) Džamija Kose Sinan nalazi se na kraju ulice Očaktanum, pri samom izlazu u ulicu Mula Mustafe Bašeskije, u kraju poznatom pod imenom Lučevica. Pretpostavlja se da je nastala prije 1560. god. Džamija, sa lijepom i visokom kamenom munarom, ima dimenzije 7,20 x 7,20 m. Saradnici ovog Zavoda [...]

Sanacija džamije Havadže Zade Hodžića na Musluku

2006-12-22T08:00:36+00:0022/12/2006|Sakralni objekti|

Sanacija džamije Havadže Zade Hodžića na Musluku Karakteristična sarajevska mahalska džamija sa kamenom munarom, prekrivena četverovodnim krovom, sagrađena je 1548/49. godine, a ime je dobila po svom vakifu Havadže zade (Hodžiću). Nalazi se u starom dijelu grada, u Ramića sokaku. U narodu je poznata pod nazivom džamija na Musluku, prema staroj česmi, od koje je danas sačuvan samo musluk (kameni [...]

Sanacija, rekonstrukcija i restauracija džamije Kekeki Sinan ili Bakarevića

2024-02-08T12:52:05+00:0022/12/2006|Sakralni objekti|

Sanacija, rekonstrukcija i restauracija džamije Kekeki Sinan ili Bakarevića Džamija Kekeki Sinan nalazi se na uglu ulica Bakarevića i Hulusine na Bistriku. Izgrađena je prije 1515. godine i nazvana po osnivaču mahale Kekeki Sinanu (Jusufu). Pripada tipu mahalske džamije, četverougaone osnove, natkrivene četverovodnim krovom, sa kamenom munarom. Po svojim dimenzijama (9,20 x 9,20 m), skladnoj proporciji i umjetničkoj vrijednosti detalja rezbarenih [...]

Konstruktivna sanacija, rekonstrukcija i restauracija Čekrekči Muslihudinove džamije u Sarajevu

2006-12-22T08:00:14+00:0022/12/2006|Sakralni objekti|

Konstruktivna sanacija, rekonstrukcija i restauracija Čekrekči Muslihudinove džamije u Sarajevu Čekrekči Muslihudinova džamija je izgrađena 1526. godine. Ovaj objekat predstavlja najstariju sačuvanu potkupolnu džamiju u BiH. Po vrsti konstrukcije kupole u odnosu na ukupan objekat, koja se sa vanjske strane doima veoma plitkom, historičar H. Kreševljaković je ovaj objekat svrstao u graditeljsku školu mimara Hajrudina, a prema načinu komponiranja munare i [...]

Rekonstrukcija munare Magribija džamije

2006-12-22T08:00:08+00:0022/12/2006|Sakralni objekti|

Rekonstrukcija munare Magribija džamije Magribija džamija nalazi se u blizini Marindvora, koji je, u vrijeme njenog nastanka, predstavljao zapadnu periferiju starog Sarajeva. Prema predanju, šejh Magribija je došao u Sarajevo sa Isa-begom, osnivačem grada i u njemu podigao džamiju. Prema nekim izvorima prvobitna Magribija je podignuta u vrijeme osnivanja Sarajeva u blizini današnje džamije, ali je izgorjela 1459. god. U današnjem [...]

Sanacija munara starih džamija na Vratniku

2024-01-05T11:55:26+00:0022/12/2006|Sakralni objekti|

U sarajevskoj graditeljskoj baštini izuzetan značaj imaju mahalske džamije sa drvenom munarom, smještene na padinama istorijskog područja grada. Štete nastale na ovim objektima u agresiji na Sarajevo, posebno su se odrazile na konstrukciju i izgled drvenih munara. Najveće štete na ovoj vrsti spomenika nastale su u dijelu Sarajeva – Vratničkom gradu. Džamije: GERDANI HADŽI HUSEJIN (Strošićka džamija), izgrađena između 1562 i 1602. [...]