Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Sanacija džamije Havadže Zade Hodžića na Musluku

Karakteristična sarajevska mahalska džamija sa kamenom munarom, prekrivena četverovodnim krovom, sagrađena je 1548/49. godine, a ime je dobila po svom vakifu Havadže zade (Hodžiću). Nalazi se u starom dijelu grada, u Ramića sokaku. U narodu je poznata pod nazivom džamija na Musluku, prema staroj česmi, od koje je danas sačuvan samo musluk (kameni rezervoar za vodu).

U periodu 1989-91. god. izvršeni su radovi adaptacije džamijskih sofa i enterijera. Tokom dužeg vremenskog perioda, te nakon agresije 1992/95. god. džamijski zidovi bili su izloženi vlaženju različitog porijekla (vlaga iz tla uz same džamijske zidove, atmosferska voda – oštećen limeni opšav oko munare i dimnjaka). Oluci su, također, oštećeni gelerima granata kao i strešni daščani pokov. Oštećen je i fasadni malter pri dnu zidova džamije. Na zidu munare džamije postoje površinska oštećenja od gelera, proboji na krovu (kupi) munare i kamenoj ogradi šerefeta.

U Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo 2000.g. izrađena je projektna dokumentacija sanacije objekta. Na osnovu iste izvedeni su radovi primarne sanacije, popravke krovnog pokrivača, limenih opšava, oluka, izvedena hidroizolacija džamijskih zidova i riješen problem odvodnje atmosferske vode. Također, izvedeni su radovi sanacije fasade i vanjske stolarije, a u narednoj fazi radova predviđena je sanacija munare džamije.

Projektant/nadzor: Uzunović Zaila, dipl. ing. arh. /stručni saradnik Zavoda
Realizacija: 2000. god.
Izvođač: “Neimari” d.o.o.
Finansiranje: Kanton Sarajevo
2006-12-22T08:00:36+00:0022/12/2006|Sakralni objekti|