Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Završen glavni projekat uređenja arheološkog parka na mjestu Kalin hadži Alijine džamije

2018-12-20T17:31:59+00:0024/07/2015|Aktuelnosti|

Džamija je srušena i groblje ekshumirano 1947. godine, te se na tom prostoru sagradila stambena višespratnica, ispred koje se nalazi parkovska  površina. Vakif Kalin hadži Alija je sagradio, 1535. godine, džamiju i mekteb na prostoru gdje je nekada bila mala livada (turski čajirdžik), pa je otuda i mahala Kalin hadži Alijine džamije poznata kao Čajirdžik mahala. Revitalizacijom ovog [...]

Glavni projekat pejzažne arhitekture – Arheološki park “Kalin hadži Alijine džamije”

2018-12-21T21:47:05+00:0024/07/2015|Projekti, elaborati, studije|

Vakif Kalin hadži Alija je sagradio, 1535. godine, džamiju i mekteb na prostoru gdje je nekada bila mala livada (turski čajirdžik), pa je otuda i mahala Kalin hadži Alijine džamije poznata kao Čajirdžik mahala. Džamija je bila osrednje veličine, sa kamenom munarom i krovom  od šindre  i ćeramide. Enterijer je bio od drveta. Harem džamije je ograđen zidom od [...]

Vekil Harčova – Hadžijska džamija u Sarajevu / projekat sanacije krova

2018-12-21T21:48:56+00:0023/07/2015|Projekti, elaborati, studije|

Projektom sanacije i tekućeg održavanja krova Vekil Harčove – Hadžijske džamije, koji je urađen u ovom zavodu krajem 2014. godine, predviđena je sanacija – tekuće održavanje krova džamije s posebnim akacentom na vraćanje oblika krova i pokrova na izgled kakav je bio prije pomenute intervencije iz 1938. godine. Vizuelnim pregledom krovne konstrukcije utvrđeno je oštećenje pojedinih elemenata koje [...]

Uređenje arheološkog lokaliteta “At mejdan”

2018-12-20T17:34:19+00:0023/07/2015|Aktuelnosti|

Prema Projektu konzervacije i restauracije arheološkog lokaliteta "At mejdan" - II faza završeni su građevinsko-konzervatorski radovi na mezarju kompleksa Bakr-babine džamije. Radovi su obuhvatili: - demontažu kamenih santrača i nišana, konsolidovanje podloge, te njihovo ponovno montiranje, nivelisanje i uređenje terena u prostoru mezarja i džamije, podizanje i ispravljanje potonulih i iskrivljenih nišan, čišćenje nišana - konzervaciju i restauraciju otkrivenih zidova [...]

Vekil Harčova – Hadžijska džamija u Sarajevu…. završen projekat sanacije krova

2018-12-20T17:36:41+00:0022/07/2015|Aktuelnosti|

Projektom je predviđena sanacija krova džamije s posebnim akacentom na vraćanje oblika krova i pokrova na izgled kakav je bio prije intervencije iz 1938. godine. Hadžijska (Vekil Harč) džamija nalazi se u krajnjem istočnom dijelu grada Sarajeva, u blizini Šeher-Ćehajine ćuprije, na lijevoj obali rijeke Miljacke. Okružuju je ulice Toplik i Veliki Alifakovac. Ovaj objekat sa [...]