Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Evidentirano naslijeđe Hrasnice i Hadžića

2018-12-20T18:01:36+00:0031/05/2012|Aktuelnosti|

Stručna služba Zavoda nedavno je završila reviziju evidencionih podataka o kulturno-historijskom i prirodnom naslijeđu iz obuhvata regulacionih planova „Hadžići“ i „Hrasnica“. Terenskim istraživanjem utvrđeno je postojeće stanje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa u pogledu obima, kvaliteta i stepena očuvanosti, utvrđena je arhitektonska tipologija građevina i ostalog naslijeđa, valorizacija, te su preporučene mjere zaštite. Opširnije...

Regulacioni planovi “Hrasnica” i “Hadžići”/ segment kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe

2023-10-25T10:51:48+00:0031/05/2012|Separati zaštite|

Terenskim istraživanjem na području Hrasnice i Hadžića utvrđeno je postojeće stanje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa u pogledu obima, kvaliteta i stepena očuvanosti, utvrđena je arhitektonska tipologija građevina i ostalog naslijeđa, valorizacija, te su preporučene mjere zaštite. Prema Odluci o pristupanju izradi Regulacionog plana “Hrasnica” (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br.13/11 od 25.05.2011.god.) granica je obuhvatila prostor između ulice Igmanskih bataljona, Hrasničke ceste [...]

Završen Separat zaštite „Kovačići“

2018-12-20T18:02:58+00:0025/05/2012|Aktuelnosti|

Separat zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa za Regulacioni plan „Kovačići“ je pokušaj sistematizacije uzroka degradacije prostora, izrađen sa ciljem pronalaženja odgovarajućih mjera zaštite koje bi sanirale nastalu štetu, te u perspektivi prevenirale nastajanje nove. Postoji niz primjera koji pokazuju različite načine degradacije prostora Kovačića. Čovjek degradira svoje okruženje - bilo da je u pitanju neadekvatna koloristička obrada fasade, zatvaranje [...]

Separat zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa za Regulacioni plan „Kovačići“

2023-10-25T10:41:27+00:0025/05/2012|Separati zaštite|

Prostor Kovačića je kroz svoj razvoj prolazio razne transformacije. Izgled Kovačića se mijenjao - od ladanjskog, rekreativnog, prigradskog, preko urbanog i modernog, do prenaseljenog ambijenta. Bez uvažavanja planske dokumentacije objekti se grade stihijski, stari se dograđuju, nadziđuju, transfomišu, a zelene zone gotovo nestaju... Borba za građevinsko zemljište je uzela takav zamah da u perspektivi prijeti potpuno uništenje [...]