Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Regulacioni planovi “Hrasnica” i “Hadžići”/ segment kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe

Terenskim istraživanjem na području Hrasnice i Hadžića utvrđeno je postojeće stanje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa u pogledu obima, kvaliteta i stepena očuvanosti, utvrđena je arhitektonska tipologija građevina i ostalog naslijeđa, valorizacija, te su preporučene mjere zaštite.

Prema Odluci o pristupanju izradi Regulacionog plana “Hrasnica” (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br.13/11 od 25.05.2011.god.) granica je obuhvatila prostor između ulice Igmanskih bataljona, Hrasničke ceste i Put Famosa na sjeveru, fabrike FAMOS na istoku, podnožja Igmana na jugu i naselja Kovači na zapadu (granica obuhvata za koji se Plan radi sa preciznim katastarskim česticama data je kroz čl.2 Odluke o pristupanju izradi). Površina obuhvata prema navedenoj tački iznosi P=126,0 ha. Obzirom na utvrđenu vrijednost, služba zaštite je obuhvat prostorne cjeline RP “Hrasnica” proširila u zoni Stare osnovne škole jer je riječ o dokumentarno i arhitektonski vrijednom objektu.

Područje Hadžića, za koje je ova služba zaštite dala podatke o kulturno-historijskom i prirodnom naslijeđu, definisano je Odlukom o pristupanju izradi Regulacionog plana “Hadžići”(“Službene novine Kantona Sarajevo”, br.26/10 od 11.10.201.god.), u kojoj su precizno navedene granice obuhvata. Obzirom na utvrđenu vrijednost objekta graditeljskog naslijeđa – vile porodice Kašiković, služba zaštite je obuhvat prostorne cjeline RP “Hadžići” proširila. lako se objekat nalazi u graničnoj zoni, bilo je svrsishodno uključiti ga u Regulacioni plan i na taj način zaštititi, jer je riječ o izuzetno vrijednom objektu stambene arhitekture.

2023-10-25T10:51:48+00:0031/05/2012|Separati zaštite|