Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Separat zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa za RP “Alipašina – Koševo”

2023-03-29T13:33:49+00:0023/09/2020|Aktuelnosti, Projekti, elaborati, studije, Separati zaštite|

Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa sačinio je dokument - Separat  zaštite  kulturno‐historijskog  i  prirodnog  naslijeđa za RP "Alipašina - Koševo". Separat  zaštite  kulturno‐historijskog  i  prirodnog  naslijeđa  se bavi istraživanjem  i analizom  svih  faktora  kulturne  materijalne i nematerijalne, kao i prirodne baštine. Svi oblici naslijeđa, uz njihov isprepleten i međusobni odnos, uticali su na [...]

Elaborat vegetacijski status Spomenika prirode “Vrelo Bosne” – I faza

2023-03-29T13:34:47+00:0012/05/2020|Aktuelnosti, Projekti, elaborati, studije|

Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo je izradio Elaborat “Vegetacijski status Spomenika prirode Vrelo Bosne”. Metod izrade ovog elaborata obuhvata stručni i analitički pristup, sa ciljem obavljanja analize, te uspostavlja mjere zaštite dendroflore koje će omogućiti poboljšanje statusa i njihovo adekvatno održavanje i prezentiranje unutar nukleusa Spomenika prirode „Vrelo Bosne“. Sastavni dio elaborata je evidencija [...]

Elaborat stanja mezarja u haremu Čurčića džamije, haremu džamije šejha Muslihudina i haremu džamije Jakup paše

2022-12-21T09:13:26+00:0005/07/2019|Aktuelnosti, Projekti, elaborati, studije|

U Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo završena je izrada Elaborata o stanju mezarja u haremu Čurčića džamije, haremu džamije šejh Muslihudina i haremu džamije Jakup paše u Magudi. Na području sarajevskog kantona nalazi se 235 mezarja starosti od 15. do 21.stoljeća. Nastajala su na uočljivim mjestima usred života naselja, na brežuljcima, u haremima džamija [...]

Elaborat reklame historijskog jezgra grada

2021-06-23T08:49:18+00:0016/04/2019|Aktuelnosti, Projekti, elaborati, studije|

U Kantonalnom zavodu početkom aprila završen je Elaborat reklame historijskog jezgra grada. Sa aspekta naslijeđa posebnu vrijednost Sarajeva predstavlja njegovo historijsko jezgro zbog čega Elaborat reklame historijskog jezgra tretira upravo ovaj prostor polazeći od principa savremene zaštite spomenika. Problematika zaštite urbanih cjelina danas je aktuelan problem u svim Europskim zemljama. U ovom tekstu je problematika iznesena na osnovu [...]

Elaborat valorizacije, revitalizacije i konzervacije lokaliteta Luke

2020-09-23T12:08:40+00:0030/01/2019|Aktuelnosti, Projekti, elaborati, studije|

Elaborat valorizacije, revitalizacije i konzervacije lokaliteta Luka, primarno sagledava postojeće stanje kulturnih dobara medijevalnog, osmanskog i ruralnog, graditeljskog naslijeđa prve polovine XX stoljeća, kao osnovu za njihovo trajno očuvanje i adekvatnu prezentaciju. Imajući u vidu da je riječ o kulturnim dobrima koja se prostiru kroz sve tri zaštićene zone Spomenika prirode „Skakavac“, čime se dugoročno gledano [...]

Završen elaborat o uklanjanju grafita sa fasada u historijskoj jezgri Sarajeva

2019-04-17T12:33:01+00:0004/09/2018|Aktuelnosti, Projekti, elaborati, studije|

U Kantonalnom zavodu tokom mjeseca jula završen je Elaborat kojim je utvrđeno postojeće stanje i brojnost objekata na kojima se grafiti nalaze, vrste grafita, te stepen očuvanosti odnosno fizičkog stanja fasada sa grafitima. Prezentirana je tehnologija njihovog uklanjanja, te plan intervencija i mjere antigrafitne zaštite. Definistane su smjernice za izradu projekata uklanjanja grafita i evidentirani objekati koji su [...]

Prijedlog mjera zaštite i njihova interpolacija u Historijsko gradsko područje – Sarajevska čaršija

2020-06-26T13:27:03+00:0010/07/2018|Aktuelnosti, Projekti, elaborati, studije|

Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo je napravio Prijedlog mjera zaštite i njihova interpolacija u Historijsko gradsko područje - Sarajevska čaršija, koji je proizašao kao nastavak dokumenta Analiza postojećeg stanja Baščaršije u odnosu na Regulacioni plan sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije sarajevske čaršije 1975. godine, nastalog sa posebnom namjerom da se sagledaju svi pozitivni i [...]

Analiza postojećeg stanja Baščaršije u odnosu na Regulacioni plan sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije sarajevske čaršije (1975. god.)

2020-06-26T13:28:43+00:0026/06/2018|Aktuelnosti, Projekti, elaborati, studije|

Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo je sačinio „Analizu postojećeg stanja Baščaršije u odnosu na Regulacioni plan sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije sarajevske čaršije (1975. god.)“ Proteklo je četrdeset i pet godina od usvajanja Regulacionog plana sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije sarajevske čaršije, koji pored što je valorizirao historijsku jezgru grada kao izuzetno dobro graditeljskog [...]

Elaborat o stanju nišana na Starom groblju Kovači

2018-12-21T21:40:36+00:0019/06/2018|Projekti, elaborati, studije|

Staro groblje Kovači je jedno od najstarijih sarajevskih muslimanskih grobalja, čiji nastanak datiramo u XV stoljeće, iako se prvi pisani tragovi o njemu javljaju 1515/16 godine. Locirano je u nekadašnjoj mahali Mekabir, što u prevodu znači mahala-groblje. Na ovom groblju ukopani su istaknuti predstavnici sarajevskih porodica; za ovo groblje veže se niz predaja, važnih u našoj kulturi sjećanja. [...]

Prostorni plan područja posebnih obilježja “Zaštićeni pejzaž Trebević” / Elaborat zaštite kulturno-historijskog naslijeđa

2018-12-21T21:43:22+00:0027/09/2017|Projekti, elaborati, studije|

Primjenjena metodologija u izradi Elaborata se bazira na stručnom planersko-projektnom pristupu i istraživačkom i analitičkom radu na osnovu kojeg su se definirale smjernice za zaštitu i korištenje kulturnih dobara unutar planskog dokumenta, ali i postavile osnove za dalja istraživanja i formiranje baštinskih proizvoda. Po prvi put je primjenjen interpretacijski pristup, te je Elaborat je ponudio i [...]