Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Radovi sanacije krova i tekućeg održavanja Gazi Husrevbegovog bezistana u Sarajevu

2009-11-17T08:00:15+00:0017/11/2009|Privredni objekti|

Radovi sanacije krova i tekućeg održavanja Gazi Husrevbegovog bezistana u Sarajevu Na području Baščaršije danas postoje dva bezistana. Bezistan u prevodu znači mjesto gdje se prodaje bez ili drugo platno. Bezistane su gradili državni velikodostojnici da bi od njihovih prihoda izdržavali svoje zadužbine. To su građevine od kamena u obliku kvadrata ili pravugaonika sa debelim zidovima i kupolastim krovovima. Od [...]

Rekonstrukcija munare Golobrdica džamije (mesdžid Mimara Sinana u Sarajevu, Logavina broj 55)

2018-12-22T06:45:34+00:0016/11/2009|Sakralni objekti|

Pri vrhu Logavina sokaka, u blizini Sinanove tekije, u kraju poznatom pod imenom Golobrdica, nalazi se džamija Mimara Sinana. Mahala ovog mesdžida prvi put se spominje 1528. godine, što znači da je džamija sagrađena prije te godine. O ovom mimaru Sinanu ne raspolažemo bližim podacima. On je, osim mesdžida, sagradio i jedan mekteb. Mesdžid nema minbera, a ćurs i [...]

Rekonstrukcija munare Golobrdica džamije

2018-12-20T18:10:13+00:0016/11/2009|Aktuelnosti|

Pri vrhu Logavina sokaka, u blizini Sinanove tekije, u kraju poznatom pod imenom Golobrdica, nalazi se džamija Mimara Sinana. Mahala ovog mesdžida prvi put se spominje 1528. godine, što znači da je džamija sagrađena prije te godine. Munara mesdžida Mimara Sinana izvedena je bez stubova. Specifičnost ove munare bila je u tome da je oslonjena na mahfil. Godine 1982., [...]

Radovi sanacije, restauracije, rekonstrukcije i revitalizacije Panjine kule

2018-12-19T08:55:12+00:0003/11/2009|Aktuelnosti|

Započeli radovi I faze sanacije, restauracije, rekonstrukcije i revitalizacije Panjine kule. Objekat Panjine kule je u 18. stoljeću izgradila namjenski, kao ishodnu-ljetnu kuću, poznata sarajevska trgovačka porodica Panja. Od 2008.godine vlasnik objekta je Općina Centar Sarajevo. Panjina kula zbog svojih osobenosti kao što je starost, arhitektonska i ambijentalna vrijednost, tipološka jedinstvenost na ovim prostorima proglašena spomenikom kulture. [...]