Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Dostavljen Elaborat analize uzroka nastanka i Glavni projekat sanacije proloma tla u Velikom parku

2019-09-18T12:29:12+00:0018/09/2019|Aktuelnosti|

Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo danas (18.09.2019.godine) je dostavio Općini Centar na dalje postupanje - Elaborat i Glavni projekat sanacije i proloma tla u Velikom parku, Općina Centar, Sarajevo. Glavni projekat i Elaborat su urađeni od strane Instituta za geotehniku i geologiju Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Elaborat o stanju spomenika od značaja za Grad Sarajevo

2020-06-26T13:37:24+00:0016/09/2019|Aktuelnosti|

Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa izradio je Elaborat o stanju spomenika od značaja za Grad Sarajevo. Prilikom izrade primjenjena je stručna, naučna i interdisciplinarna metoda istraživanja , analiza bazirana na primjeni dosadašnjih teorijskih i praktičnih radova i opažanja vezanih za kolektivnu kulturu sjećanja, zaštitu i očuvanje spomenika, a u cilju cjelovitog uvida nad spomenicima Grada. [...]

Održana radionica na kojoj je prezentirana metodologija izrade plana upravljanja zaštićenim područjem Spomenik prirode „Vrelo Bosne“ i Zaštićeni pejzaž „Bentbaša“

2019-09-13T13:47:51+00:0013/09/2019|Aktuelnosti|

12. septembra 2019. godine u prostorijama Ministarstva prostornog uređenja, građenja i okoliša Kantona Sarajevo održana radionica na kojoj je prezentirana metodologija izrade plana upravljanja zaštićenim područjem Spomenik prirode „Vrelo Bosne“ i Zaštićeni pejzaž „Bentbaša“. Planovi upravljanja su važni dokumenti kojima se određuju razvojne smjernice, provode mjere zaštite korištenja i upravljanja zaštićenim područjem, uz uvažavanje potreba lokalnog stanovništva. [...]