Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Elaborat o stanju spomenika od značaja za Grad Sarajevo

Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa izradio je Elaborat o stanju spomenika od značaja za Grad Sarajevo. Prilikom izrade primjenjena je stručna, naučna i interdisciplinarna metoda istraživanja , analiza bazirana na primjeni dosadašnjih teorijskih i praktičnih radova i opažanja vezanih za kolektivnu kulturu sjećanja, zaštitu i očuvanje spomenika, a u cilju cjelovitog uvida nad spomenicima Grada. Osim što za cilj ima ukazati na zaštitu i adekvatnu prezentaciju spomenika, dodatno se skreće pažnja na spomenike koji posjeduju estetsko-umjetičku, dokumentarno-historijsku vrijednost, a koji se ne nalaze u registru od značaja za Grad Sarajevo.

Elaborat pruža osnovu za definiranje svih budućih radova, uređenja i održavanja spomenika u prostoru Grada. Na osnovama kontinuiranje saradnje svih nadležnih institucija kao i individualnih stručnjaka iz oblasti zaštite naslijeđa.

Dokument možete pogledati u prostorijama INDOK službe Zavoda.

2020-06-26T13:37:24+00:0016/09/2019|Aktuelnosti|