Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Separat zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa za Regulacioni plan “Mjedenica”

Zaštita kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa jedan je od osnovnih elemenata koji određuju pristup izradi ovog Regulacionog plana, s obzirom na trajanje razvoja urbanog područja Mjedenice, kao i koncentraciju velikog broja objekata graditeljskog naslijeđa te elemenata prirodnog naslijeđa.

Separatom zaštite nastoji se dati osnov za nivo intervencija na objektima i ambijentalnim cjelinama kroz valorizaciju spomeničkih, ambijentalnih, dokumentarnih, urbanističkih i prirodnih vrijednosti.
Područje Mjedenice sa Brdo džamijom karakteriše kontinuirana izgradnja od tursko-osmanskog, preko austro-ugarskog, međuratnog i poslijeratnog perioda, dok posljedice ratnih razaranja u vremenu 92-95. i nekontrolisane izgradnje u posljednjih nekoliko godina, prijete da izbrišu tragove urbane i arhitektonske tradicije ovog područja, posebno kad je riječ o specifičnostima i vrijednostima stambene izgradnje tursko-osmanskog perioda.
Radeći na izradi Separata zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa za Regulacioni plan “Mjedenica”, obrađeno je kompletno područje Mjedenice i Brdo džamije, uključujući i zonu ulice Hamdije Kreševljakovića, u podnožju Mjedenice. Ukupno je obrađeno 164 objekta, svi su fotografisani i određeni su im anketni brojevi na karti evidencije, te su analizirani po kriterijima bitnim za službu zaštite kulturno-historijskog naslijeđa. Analiziran je i nastanak i urbani razvoj područja od prvih tragova urbane organizacije, preko svih razvojnih perioda do danas, dati su studijski prilozi o arhitekturi i urbanizmu, izvršena je valorizacija, zoniranje, dat prijedlog mjera zaštite i budućih intervencija u prostoru, kako na planu urbanizma, tako i u oblasti arhitekture i prirodnih vrijednosti.

Rezultati svih istraživanja ukazali su na potvrđene vrijednosti ambijenta, zasnovane stoljećima ranije i održane do danas, kao i na probleme u savremenom razvoju prostora. U okviru ove prostorne cjeline u prvom planu je:

  • uspostavljanje šetnice dužinom lijeve obale Miljacke;
  • zaštite karakteristične padinske stambene izgradnje;
  • rješenje problema stambene zgrade “Papagajka”

Kroz mjere zaštite i prijedlog intervencija u prostoru, moguće je, uprkos teškom ekonomskom stanju na svim poljima, ali zahvaljujući očuvanoj urbanoj matrici, planirati korake daljeg razvoja koji će obezbijediti njegov kontinuitet.

Izrada: Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo
Realizacija: maj-juni 2001.
Autori: Sanda Pudarić, dipl.ing.arh.
Lidvina Šimić, dipl.ing.arh.
2024-01-05T10:28:58+00:0017/12/2006|Separati zaštite|