Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Dostavljen Elaborat analize uzroka nastanka i Glavni projekat sanacije proloma tla u Velikom parku

Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo danas (18.09.2019.godine) je dostavio Općini Centar na dalje postupanje – Elaborat i Glavni projekat sanacije i proloma tla u Velikom parku, Općina Centar, Sarajevo.

Glavni projekat i Elaborat su urađeni od strane Instituta za geotehniku i geologiju Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

2019-09-18T12:29:12+00:0018/09/2019|Aktuelnosti|