Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Idejni projekat revitalizacije stare Električne centrale – konverzija u tehnički muzej

2018-12-21T21:53:21+00:0025/07/2011|Projekti, elaborati, studije|

Električna centrala je u periodu do 1992. godine doživjela niz intervencija, koje su narušile njen integritet. Jedini dio objekta koji nije pretrpio strukturne izmjene je prostor strojarnice, dok su ostali dijelovi prostora nadograđivani, pregrađivani ili porušeni. U posljednjem ratu objekat je oštećen ratnim razaranjima i od tada traje njegovo postepeno propadanje. U traganju za funkcijom, koja će ostvariti [...]