Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

II faza radova Spomen-parka Vraca

Otpočela je druga faza radova tekućeg održavanja Spomen-parka Vraca, u sklopu realizacije opsežnog Programa rekonstrukcije i restauracije spomen kompleksa koji je donijela Vlada Kantona Sarajevo u oktobru 2012.godine. Radovi se izvode i prema projektu Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno–historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, iz juna 2018. godine.

Druga faza radova obuhvata radove sanacije i restauracije platoa oko tvrđave, dijela stepeništa, staza i  Obilježja zahvalnosti.

Izvršeno je čišćenje površina od trave, mahovine, divljeg rastinja, prljavštine i smeća; podrezivanje plemenitog bilja i puzavica koje se proširilo na površine popločane kamenom, do potpune pripreme izvornih kamenih površina za građevinske radove. Radove je izvelo KJP “Sarajevo–šume” d.o.o. Sarajevo, u vrijednosti od 5000,00 KM.

Otpočeli su radovi sanacije i restauracije platoa oko tvrđave, dijela stepeništa, staza i Obilježja zahvalnosti – zapadno od platoa tvrđave. Specifična oštećenja na platou i stepeništima i stazama nastala su kretanjem tenkova, bojnih vozila i artiljerijskog naoružanja tokom agresije na BiH i Grad Sarajevo i ogledaju se u smrvljenim, obijenim i polomljenim dijelovima gazišta.

Na platou i stazama se mijenjaju oštećeno (smrvljeno i polomljeno) i nedostajuće kameno popločanje sa oštećenom podlogom, odgovarajućim uzorcima kamenih ploča sačuvanim na lokaciji, kao i oštećeni ogradni zidovi uz plato. Na platou i stazama će se sanirati kanali za odvodnju površinskih voda i izvršiti postavka nedostajućih rešetki. Obilježje zahvalnosti se čisti od grafita i masne boje, potrebnim materijalima i sredstvima.

Izvođač radova je firma „Neimari“ d.o.o. iz Sarajeva uz nadzor Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno–historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo. Vrijednost radova iznosi 79.290,60 KM, sa rokom završetka od 45 dana.

2018-12-17T22:01:16+00:0025/10/2018|Aktuelnosti|