Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Uklanjanje grafita u užem gradskom jezgru

2018-12-19T07:52:00+00:0027/06/2018|Aktuelnosti|

Kantonalni zavod radi na Elaboratu čišćenja fasada od grafita užeg gradskog jezgra u sklopu kampanje „Uklanjanje grafita“ pod sloganom “Zajedno za ljepše Sarajevo“, koju zajednički realizuju Gradska uprava Grada Sarajeva i Ministarstvo unutrašnjih poslova KS u saradnji sa Međunarodnim programom pomoći u kriminalističkoj obuci u BiH – ICITAP. Elaborat će izvršiti mapiranje grafita, klasifikaciju oštećenja, dati preporuke za uklanjanje, [...]

Uklanjanje grafita u užem gradskom jezgru

2018-12-19T17:11:17+00:0027/06/2018|Historijske cjeline i arheološki lokaliteti|

Kantonalni zavod radi na Elaboratu čišćenja fasada od grafita užeg gradskog jezgra u sklopu kampanje „Uklanjanje grafita“ pod sloganom “Zajedno za ljepše Sarajevo“, koju zajednički realizuju Gradska uprava Grada Sarajeva i Ministarstvo unutrašnjih poslova KS u saradnji sa Međunarodnim programom pomoći u kriminalističkoj obuci u BiH – ICITAP. Elaborat će izvršiti mapiranje grafita, klasifikaciju oštećenja, dati preporuke za uklanjanje, [...]

Analiza postojećeg stanja Baščaršije u odnosu na Regulacioni plan sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije sarajevske čaršije (1975. god.)

2020-06-26T13:28:43+00:0026/06/2018|Aktuelnosti, Projekti, elaborati, studije|

Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo je sačinio „Analizu postojećeg stanja Baščaršije u odnosu na Regulacioni plan sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije sarajevske čaršije (1975. god.)“ Proteklo je četrdeset i pet godina od usvajanja Regulacionog plana sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije sarajevske čaršije, koji pored što je valorizirao historijsku jezgru grada kao izuzetno dobro graditeljskog [...]

Sanacija nišana na Starom groblju Kovači

2018-12-19T16:56:39+00:0019/06/2018|Groblja i nadgrobni spomenici|

Staro groblje Kovači je jedno od najstarijih sarajevskih muslimanskih grobalja, čiji nastanak datiramo u XV stoljeće, iako se prvi pisani tragovi o njemu javljaju 1515/16 godine. Locirano je u nekadašnjoj mahali Mekabir, što u prevodu znači mahala-groblje. Na ovom groblju ukopani su istaknuti predstavnici sarajevskih porodica; za ovo groblje veže se niz predaja, važnih u našoj kulturi sjećanja. [...]

Elaborat o stanju nišana na Starom groblju Kovači

2018-12-21T21:40:36+00:0019/06/2018|Projekti, elaborati, studije|

Staro groblje Kovači je jedno od najstarijih sarajevskih muslimanskih grobalja, čiji nastanak datiramo u XV stoljeće, iako se prvi pisani tragovi o njemu javljaju 1515/16 godine. Locirano je u nekadašnjoj mahali Mekabir, što u prevodu znači mahala-groblje. Na ovom groblju ukopani su istaknuti predstavnici sarajevskih porodica; za ovo groblje veže se niz predaja, važnih u našoj kulturi sjećanja. [...]

Obnova fasada u Štrosmajerovoj ulici

2018-12-21T21:00:52+00:0019/06/2018|Objekti stambene arhitekture|

U toku je noveliranje projektne dokumentacije za sanaciju, restauraciju i kolorističku obnovu fasada tri objekta u ulici Štrosmajerova, i to: objekat u ul. Štrosmajerova br.4 - stambeno-poslovna zgrada Petra Todorovića, izgrađena 1894.god. u stilu secesije objekat u ul. Štrosmajerova br.6 - stambeno-poslovna zgrada Eduarda Pleyela, izgrađena 1894.god. objekat u ul. Štrosmajerova br.8 - stambeno-poslovna zgrada [...]

Obnova fasada u Štrosmajerovoj ulici

2018-12-19T07:54:12+00:0019/06/2018|Aktuelnosti|

U toku je noveliranje projektne dokumentacije za sanaciju, restauraciju i kolorističku obnovu fasada tri objekta u ulici Štrosmajerova, i to: objekat u ul. Štrosmajerova br.4 - stambeno-poslovna zgrada Petra Todorovića, izgrađena 1894.god. u stilu secesije objekat u ul. Štrosmajerova br.6 - stambeno-poslovna zgrada Eduarda Pleyela, izgrađena 1894.god. objekat u ul. Štrosmajerova br.8 - stambeno-poslovna zgrada Ješue i Mojce [...]

Stari grad Dubrovnik / sanacija, konzervacija i revitalizacija

2018-12-19T16:41:29+00:0014/06/2018|Fortifikacijske cjeline i vojna arhitektura|

Nekropola stećaka i grad Dubrovnik u selu Kopošići kod Ilijaša tvore složenu kulturno – historijsku vezu, funkcionalno-prostornu cjelinu o kojoj svedoče brojni arhivski izvori i podaci iz stručne literature, koji svjedoče o kontinuiranom razvoju lokaliteta. Grad se razvijao od perioda ranog srednjeg vijeka kada Dubrovčani dolaze na poziv Kulina bana i grade utvrđeno naselje, preko perioda kasnog [...]

Sanacija balkona na objektu u ulici M.M.Bašeskije br.58

2018-12-21T21:03:11+00:0014/06/2018|Objekti stambene arhitekture|

Kalendarske 2017.godine Kantonalni Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo uradio je projekat sanacije i restauracije balkona na stambeno-poslovnom objektu iz austrougarskog perioda, zgradi Srpskopravoslavne crkveno-školske opštine, smještenoj u starom dijelu Čaršije sa gustim i zbijenim mrežama ulica, stambenim i sakralnim objektima u neposrednoj blizini pretežno izgrađenim u osmanskom periodu. Fasada objekta je floralna secesija, stilizovana i [...]

Stari grad Dubrovnik / sanacija, konzervacija i revitalizacija

2018-12-19T07:56:04+00:0013/06/2018|Aktuelnosti|

Nekropola stećaka i grad Dubrovnik u selu Kopošići kod Ilijaša tvore složenu kulturno – historijsku vezu, funkcionalno-prostornu cjelinu o kojoj svedoče brojni arhivski izvori i podaci iz stručne literature, koji svjedoče o kontinuiranom razvoju lokaliteta. Grad se razvijao od perioda ranog srednjeg vijeka kada Dubrovčani dolaze na poziv Kulina bana i grade utvrđeno naselje, preko perioda kasnog srednjeg vijeka [...]