Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Obnova fasada u Štrosmajerovoj ulici

U toku je noveliranje projektne dokumentacije za sanaciju, restauraciju i kolorističku obnovu fasada tri objekta u ulici Štrosmajerova, i to:

  • objekat u ul. Štrosmajerova br.4 – stambeno-poslovna zgrada Petra Todorovića, izgrađena 1894.god. u stilu secesije
  • objekat u ul. Štrosmajerova br.6 – stambeno-poslovna zgrada Eduarda Pleyela, izgrađena 1894.god.
  • objekat u ul. Štrosmajerova br.8 – stambeno-poslovna zgrada Ješue i Mojce Saloma, izgrađena 1898.god. na prelazu iz historicizma u secesiju (arh. Josip Vancaš).

Obnove fasada finansira Gradska uprava Grada Sarajeva.

Štrosmajerova ulica formirana je krajem 19. stoljeća kao rezultat jednog od prvih većih zahvata na planu urbanizma koje je preduzela austro-ugarska vlast. Osnovu budućeg izgleda reprezentativnog trga, u čijoj osovini je smještena i Štrosmajerova ulica, daje prvoizgrađeni objekat Gradske katedrale iz 1884. godine, izveden prema projektu arhitekte Josipa Vancaša.

U godinama koje slijede, kontinuirano traje gradnja novih gradskih palača u svim istorijskim stilovima. Od monumentalnog i reprezentativnog neorenesansa, kojeg najradije primjenjuje arh. Karl Paržik sa Zgradom Penzionog fonda na uglu Trga fra Grge Martića i današnje Ulice Ferhadija, i dalje, istom stranom u Štrosmajerovoj ulici sve do objekta Mitropolije, kojeg  Rudolf Tonnies projektuje u neovizantijskom stilu, da bi na drugoj strani ulice i trga Josip Vancaš  uspio realizirati neke od najljepših primjera neobaroka.

Početkom vijeka u ovaj prostor  se interpoliraju i novi objekti koji nagovještavaju otklon arhitekture od klasičnog stilskog repertoara ka secesiji, vertikalizmu, i bogatstvu novih floralnih i antropomorfnih dekorativnih detalja na licima zgrada, da bi, posljednji izgrađeni objekat ove prostorne i ambijentalne cjeline u austro-ugarskom periodu, Robna kuća Racher-Babić Carla Kneschaureka,  upotrebom novog materijala – armiranog betona, potenciranjem vertikalizma i redukcijom ukrasa na čiste geometrijske motive,  nagovijestila nova stremljenja u arhitekturi i pojavu Moderne.U periodu nakon drugog svjetskog rata arh. Živorad Janković radi na raskršću Štrosmajerove i Ulice Branilaca Grada stambeno-poslovnu zgradu, i danas poznatu kao zgradu “Bosnafolklor”,  kao potpuno moderno i smjelo arhitektonsko osvarenje, čija realizacija ne predstavlja najbolji primjer interpolacije u ambijentalnu cjelinu istorijske jezgre.

Projektom sanacije, rekonstrukcije i restauracije sa kolorističkom obnovom, obuhvaćeni su svi objekti na potezu Trg fra Grge Martića i sa obje strane Štrosmajerove ulice.

Objekat 1
Katedrala,Trg fra Grge Martića,

Arh. Josip Vancaš, 1884.-1887. god.

Objekat 2
Zgrada Penzionog fonda (Gazi-Husrevbegova palata),
Trg fra Grge Martića 4, Karl Pařik,1886-1887.

Objekat 3
Stambeno-poslovna zgrada (danas Volksbanka)
Štrosmajerova 5, ugao sa Trgom fra Grge Martića

Objekat 4
Stambeno-poslovna zgrada, Štrosmajerova 3

Objekat 5
Palata Mitropolije, Štrosmajerova 1
Rudolf Tönnies, 1899.

Objekat 6-7.
Stambeno-poslovna zgrada Racher- Babić
Ugao M.M. Bašeskija i Trga fra Grge Martića (Mula Mustafe Bašeskije 16)
Carl Kneschaurek

Objekat 8
Stambeno-poslovna zgrada Mihaila D. Babića
Trg fra Grge Martića 2
Josip Vancaš, projekat 1894, izgradnja u novembru iste godine

Objekat 9
Poslovna zgrada Omerage Kramarovića, 1897.
Štrosmajerova 10, ugao Ferhadije i Štrosmajerove

Objekat 10
Stambeno-poslovna zgrada Ješue i Mojce Saloma
Štrosmajerova 8, 1898. god.

Objekat 11
Stambena zgrada i apoteka Eduarda Pleyela, 1894. godine
Štrosmajerova 6

Objekat 12
Stambeno-poslovna zgrada Petra Todorovića, oko 1894. godine
Štrosmajerova 4

Objekat 13
Stambeno-poslovna zgrada, Štrosmajerova 2
Arh. Živorad Janković, 1953. god.

2018-12-21T21:00:52+00:0019/06/2018|Objekti stambene arhitekture|