Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Elaborat o stanju nišana na Starom groblju Kovači

Staro groblje Kovači je jedno od najstarijih sarajevskih muslimanskih grobalja, čiji nastanak datiramo u XV stoljeće, iako se prvi pisani tragovi o njemu javljaju 1515/16 godine. Locirano je u nekadašnjoj mahali Mekabir, što u prevodu znači mahala-groblje. Na ovom groblju ukopani su istaknuti predstavnici sarajevskih porodica; za ovo groblje veže se niz predaja, važnih u našoj kulturi sjećanja.

Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-histirijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, u junu 2108.god, izradio je  Elaborat o stanju nišana na Starom groblju Kovači. Obzirom na loše stanje starih nišana, kao i samih grobljanskih površina, neophodno je pristupiti njihovoj sanaciji i iznaći sistemsko rješenje za brigu o ovom veoma značajnom segmentu našeg kulturno-historijskog naslijeđa.

U obuhvatu elaborata je osam grobljanskih cjelina, evidentirano je 699 nišana raznih oblika, od kojih dominiraju oni u obliku stela, nišani sa turbanima, nišani osmougaonog i kružnog presjeka, te utonuli nišani nedefinisanog oblika. Na njima su uočena brojna oštećenja, mnogi su prelomljeni, sa oštećenjima kamene strukture ili natpisa, te nišani prekriveni lišajevima.

2018-12-21T21:40:36+00:0019/06/2018|Projekti, elaborati, studije|