Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Zaštita šireg prostornog obuhvata područja Bijambara

2018-12-22T06:02:05+00:0008/10/2010|Spomenici prirode|

Područje Bijambara smješteno je na Nišićkoj visoravni i nalazi se na oko 35 km zračne linije sjeverno od Sarajeva, na 945 m nadmorske visine. Obuhvata prostor između Bijambarske pećine na sjeveru, Motika na istoku i Dugih strana, odnosno Borka - na jugu. Kao posebna vrijednost prirodnog naslijeđa mogu se izdvojiti brojne pećine: Srednja ili Glavna bijambarska pećina, Gornja [...]