Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Arheološka istraživanja i iskopavanja na lokalitetu Metaljica u Vilovcu, Općina Hadžići

2020-01-17T12:25:26+00:0025/10/2019|Aktuelnosti|

Dana 24. oktobra 2019. godine započela su arheološka istraživanja i iskopavanja terena na lokalitetu Metaljica u Vilovcu, Općina Hadžići (k.č.354 i 635/1), predvođena od strane Instituta za arheološka istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Instituta za genetičko inžinjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu, a pod stručnim nadzorom Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno – historijskog i [...]

Potpisan sporazum o Uređenje Šetnice hadži hafiza Halida ef. Hadžimulića

2024-01-05T12:25:41+00:0007/10/2019|Aktuelnosti|

U prostorijama Općine Stari Grad 04.10.2019. godine potpisan je Sporazum o uređenju Šetnice hadži hafiza Halida ef. Hadžimulića. Investitor projekta je Općina Stari Grad, a građevinske radove na proširenju trotoara, popločavanju dijela saobraćajnice te uređenju zelenih površina (hortikulturni radovi i radovi na sanaciji parkovskog mobilijara) izvodit će  KJKP ''RAD'' d.o.o. Sarajevo i KJKP ''PARK'' d.o.o. Sarajevo, svaki u [...]