Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Potpisan sporazum o Uređenje Šetnice hadži hafiza Halida ef. Hadžimulića

U prostorijama Općine Stari Grad  04.10.2019. godine potpisan je sporazum o  ”Uređenju Šetnice hadži hafiza Halida ef. Hadžimulića”. Investitor projekta je Općina Stari Grad, građevinske radove na  proširenju trotoara, popločavanja dijela saobraćajnice, te uređenje zelenih površina – hortikulturni radovi i radovi na sanaciji parkovskog mobilijara izvodit će  KJKP ”RAD” d.o.o. Sarajevo i KJKP ”PARK” d.o.o. Sarajevo, svaki u domenu svojih nadležnosti. Stručni nadzor nad realizacijom Projekta vršiti će JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo.

2019-11-04T08:28:32+00:0007/10/2019|Aktuelnosti|