Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

II internacionalni festival GRAD

2018-12-01T19:39:07+00:0025/07/2018|Aktuelnosti|

II internacionalni festival GRAD Dana 25. jula održan je sastanak vezan za organizaciju II internacionalnog festivala GRAD, koji se održava od 6.8 do 30.8.2018. godine, u Collegium artisticum galeriji. Zavod će biti aktivno uključen u ovu manifestaciju.

Sanacija nišana na Starom groblju Kovači

2018-12-19T07:30:22+00:0025/07/2018|Aktuelnosti|

Dana 24. jula, u prostorijama Zavoda održan je sastanak kome su prisustvovali predstavnici TIKA (Turska uprava za međunarodnu saradnju i razvoj - TIKA Predstavništvo za BiH Sarajevo) i predstavnici Muzeja Sarajevo, na kome su dogovorene buduće zajedničke aktivnosti vezane za sanaciju i konzervaciju Starog groblja Kovači.

Obnova fasade na objektu u ul. Maršala Tita 33

2018-12-19T07:36:00+00:0024/07/2018|Aktuelnosti|

U prostorijama Zavoda, dana 23.07.2018.godine, potpisan je ugovor o izvođenju radova sanacije dijela fasade na stambeno-poslovnim objektu u ul. Maršala Tita 33 u Sarajevu, sa izvođačem radova firmom “Neimari“d.o.o. Naime, na stambeno-poslovnom objektu iz austro-ugarskog  perioda, smještenom u staroj gradskoj jezgri  u ul. Maršala Tita, došlo je do obrušavanja dekorativnog vijenca sa balustradom. Kako se radi o objektu [...]

Aktivnost na zaštiti nekropole stećaka na lokalitetu Glavica u Podlugovima

2018-12-19T07:38:04+00:0019/07/2018|Aktuelnosti|

U sklopu redovnih aktivnosti i pomoć ljubitelja kulturno-historijskog naslijeđa koji Zavod redovno informišu o promjenama na terenu, saradnik Zavoda je sa predstavnicima Općine Ilijaš i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove 16.7.2018. godine obišao lokalitet Glavica u Podlugovima, na kojem je locirana znatno manja nekropola stećaka sa oko 10 nedgrobnika. Nekropola je nekada brojala 17 nadgrobnika u obliku sanduka, [...]

Održan radni sastanak u Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo

2018-12-01T19:34:55+00:0019/07/2018|Aktuelnosti|

Održan radni sastanak u Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Dana 13.07.2018.godine, u prostorijama Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, održan je radni sastanak predstavnika Ministarstva i Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo. Sastanku su prisustvovali Čedomir Lukić, ministar, Zijada Krvavac, pomoćnica ministra, Nervin Dacić, direktor Zavoda, Azra Švrakić, saradnik Zavoda [...]

Prijedlog mjera zaštite i njihova interpolacija u Historijsko gradsko područje – Sarajevska čaršija

2020-06-26T13:27:03+00:0010/07/2018|Aktuelnosti, Projekti, elaborati, studije|

Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo je napravio Prijedlog mjera zaštite i njihova interpolacija u Historijsko gradsko područje - Sarajevska čaršija, koji je proizašao kao nastavak dokumenta Analiza postojećeg stanja Baščaršije u odnosu na Regulacioni plan sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije sarajevske čaršije 1975. godine, nastalog sa posebnom namjerom da se sagledaju svi pozitivni i [...]

Sanacija nišana u Velikom parku

2018-12-19T07:42:43+00:0010/07/2018|Aktuelnosti|

Prostor na kojem je uređen Veliki park je dio starog mezarja Čekrekčinica, koje je nastalo u XV/XVI stoljeću na vakufskom zemljištu osnivača Muslihudina Čekrekčije. U cilju zaštite ovog izuzetno vrijedog lokaliteta koje ima kulturno-historijske i prirodne vrijednosti, u junu 2018. godine izvršena je sanacija oštećenih nišana. Projekt sanacije finansirao je Grad Sarajevo. Sanacione radove izvodila [...]

Sanacija nišana u Velikom parku

2018-12-19T16:54:39+00:0010/07/2018|Groblja i nadgrobni spomenici|

Prostor na kojem je uređen Veliki park je dio starog mezarja Čekrekčinica, koje je nastalo u XV/XVI stoljeću na vakufskom zemljištu osnivača Muslihudina Čekrekčije. U cilju zaštite ovog izuzetno vrijedog lokaliteta koje ima kulturno-historijske i prirodne vrijednosti, u junu 2018. godine izvršena je sanacija oštećenih nišana. Projekt sanacije finansirao je Grad Sarajevo. Sanacione radove izvodila [...]

Završen Elaborat zaštite za Urbanistički projekt “Pošta-Sud”

2018-12-19T07:44:57+00:0006/07/2018|Aktuelnosti|

Graditeljska cjelina obrađena ovim elaboratom nalazi se unutar dijela ulica Branilaca Sarajeva i Kulovića, dalje ide središnjim dijelom korita rijeke Miljacke uz Obalu Kulina bana, Jadranskom ulicom  i uz vanjski zid Okružnog zatvora spaja se s polaznom tačkom u ulici Branilaca Sarajeva. U ovoj cjelini lociran je i lokalitet Kalin hadži Alijine džamije koji je predmet posebnih arheoloških [...]

Elaborat zaštite za Urbanistički projekt “Pošta-Sud”

2023-03-29T13:46:22+00:0006/07/2018|Separati zaštite|

Graditeljska cjelina obrađena ovim elaboratom nalazi se unutar dijela ulica Branilaca Sarajeva i Kulovića, dalje ide središnjim dijelom korita rijeke Miljacke uz Obalu Kulina bana, Jadranskom ulicom  i uz vanjski zid Okružnog zatvora spaja se s polaznom tačkom u ulici Branilaca Sarajeva. U ovoj cjelini lociran je i lokalitet Kalin hadži Alijine džamije koji je predmet [...]