Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Aktivnost na zaštiti nekropole stećaka na lokalitetu Glavica u Podlugovima

U sklopu redovnih aktivnosti i pomoć ljubitelja kulturno-historijskog naslijeđa koji Zavod redovno informišu o promjenama na terenu, saradnik Zavoda je sa predstavnicima Općine Ilijaš i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove 16.7.2018. godine obišao lokalitet Glavica u Podlugovima, na kojem je locirana znatno manja nekropola stećaka sa oko 10 nedgrobnika.

Nekropola je nekada brojala 17 nadgrobnika u obliku sanduka, bez ornamentike i natpisa, ali dosta skladne i vješte obrade kamena, s orijentacijom I-Z. S obzirom da je nekropola pozicionirana na parceli u privatnom vlasništvu, te da je cijeli prostor uzurpiran izgradnjom stambenog objekta sa okućnicom, Zavod traži reakciju nadležnih općinskih službi i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove radi utvrđivanja činjeničnog stanja i sprečavanja njihovog uništavanja. Imajući u vidu da su odlukom UNESCO-a stećci upisani na Listu svjetske baštine, te da su kao fenomen jedinstvene pojave u srednjovjekovnoj praksi sahranjivanja kao takvi i zaštićeni, neovisno da li je lokalitet proglašen nacionalnim spomenikom BiH, svako skrnavljenje i uništavanje postaje predmetom krivičnog postupka.

2018-12-19T07:38:04+00:0019/07/2018|Aktuelnosti|