Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Obnova fasade na objektu u ul. Maršala Tita 33

U prostorijama Zavoda, dana 23.07.2018.godine, potpisan je ugovor o izvođenju radova sanacije dijela fasade na stambeno-poslovnim objektu u ul. Maršala Tita 33 u Sarajevu, sa izvođačem radova firmom “Neimari“d.o.o.

Naime, na stambeno-poslovnom objektu iz austro-ugarskog  perioda, smještenom u staroj gradskoj jezgri  u ul. Maršala Tita, došlo je do obrušavanja dekorativnog vijenca sa balustradom. Kako se radi o objektu sa statusom evidentiranog dobra baštine, u Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo  urađen je projekat restauracije devastiranog dijela fasade. U ovom periodu, do konačmog uređenja cjelokupne fasade, potrebno je zaštititi devastirane dijelove od daljeg propadanja.

2018-12-19T07:36:00+00:0024/07/2018|Aktuelnosti|