Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Radovi tekućeg održavanja Despića kuće prema projektu Zavoda

Trenutno su u toku radovi tekućeg održavanja Despića kuće, jednog od značajnih kulturno-historijskih spomenika u Kantonu Sarajevo. Ovi radovi uključuju krečenje i čišćenje, a odvijaju se prema projektu Zavoda, a  finansiraju se iz budžeta Kantona Sarajevo.

Krajem prošle godine, izvršeni su radovi na vanjskoj stolariji Despića kuće, koji su finansirani od strane Asocijacije za interkulturne aktivnosti i spašavanje naslijeđa BiH (AIASNa). U planu su i radovi na fasadi ovog značajnog objekta, a projekat za tekuće održavanje fasade izrađen je u Zavodu.

Održavanje i restauracija spomenika kao što je Despića kuća omogućavaju građanima i posjetiocima da bolje razumiju i cijene bogatu historiju Sarajeva. Uključivanje različitih institucija i organizacija u ove projekte, kao što su Muzej Sarajeva, Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo i Vlada Kantona Sarajevo, pokazuje zajedničku posvećenost očuvanju kulturnog naslijeđa.

2024-06-27T08:24:24+00:0027/06/2024|Aktuelnosti, Uncategorized|