Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

U Despića kući, 17. oktobra 2023. godine, održan je sastanak predstavnika Federalnog ministarstva kulture i sporta, Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Muzeja Grada Sarajeva, Udruženja Asocijacija za interkulturalne aktivnosti i spašavanje naslijeđa u BiH te Fondacije lokalne demokratije. Sastanku su prisustvovali i članovi tima koji će izvoditi radove prema „Glavnom projektu sanacije i restauracije stolarije na objektu Despića kuće.” Radovi tekućeg održavanja na Despića kući finansiraju se iz fondova Evropske unije.
Projekt koji obuhvata sanaciju i restauraciju prozora gornje divanhane, prozora i vrata zatvorenog trijema u prizemlju na južnoj fasadi te prozore na zapadnoj fasadi objekta izrađen je u Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo.
Početak radova prema ovom projektu ozvaničen je davanjem konačnih uputa izvođaču koji je tokom sastanka predstavio jednu poziciju drvenog prozora napravljenog po uzoru na originalni.

Završetak radova tekućeg održavanja koje će uključiti i druge manje popravke na Despića kući planiran je za kraj godine.

2023-10-23T13:08:07+00:0023/10/2023|Aktuelnosti|