Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Separat zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa za Regulacioni plan „Kovačići“

Prostor Kovačića je kroz svoj razvoj prolazio razne transformacije. Izgled Kovačića se mijenjao – od ladanjskog, rekreativnog, prigradskog, preko urbanog i modernog, do prenaseljenog ambijenta.

Bez uvažavanja planske dokumentacije objekti se grade stihijski, stari se dograđuju, nadziđuju, transfomišu, a zelene zone gotovo nestaju… Borba za građevinsko zemljište je uzela takav zamah da u perspektivi prijeti potpuno uništenje prostornog identiteta. Separat za RP „Kovačići“ je pokušaj sistematizacije uzroka degradacije prostora, izrađen sa ciljem pronalaženja odgovarajućih mjera zaštite koje bi sanirale nastalu štetu, te u perspektivi prevenirale nastajanje nove.

Površina obuhvata iznosi 53 hektara, sa 618 objekata. U obuhvatu se nalaze sljedeće ulice: Zagrebačka, Visočka, Ohridska, Trnovska, Nevesinjska, Trebevićka, Ljubljanska,Travnička, Ivana Gorana Kovačića, Šaćira Sikirića, Gornjevakufska, Splitska, Gabrijele Moreno Locatelli, Radnička, Emerika Bluma, Put mladih muslimana, Derviša Numića.

Postoji niz primjera koji pokazuju različite načine degradacije prostora Kovačića. Čovjek degradira svoje okruženje – bilo da je u pitanju neadekvatna koloristička obrada fasade, zatvaranje lođe ili izgradnja novog objekta neprimjerenih dimenzija i u neskladu sa okolinom. Na ovaj način bespravni graditelji na svoju ruku prekrajaju, ruše i grade prostor Kovačića koji je sastavni dio urbane strukture grada. Da bi se ovaj negativan proces zaustavio, potrebno je sanirati nastalu štetu, te adekvatno definisati moduse ponašanja unutar prostora.

Planom intervencija, koji je sastavni dio Separata, za svaku utvrđenu zonu se definišu aktivnosti i mjere zaštite. Nakon svih faza istraživanja na prostoru Kovačića, od analize i dokumentiranja postojećeg stanja, preko studije prostornog razvoja i uzroka degradacije, pa do valorizacije predmetnog prostora, ustanovljen je plan intervencija. Definisana je najznačajnija zona unutar obuhvata – urbani nukleus Kovačića, kojeg čine ulice Emerika BlumaSplitska i početak Zagrebačke ulice, te Ljubljanska ulica (donji dio Kovačića), za koju se predviđaju stroge mjere zaštite.

Realizacija: 2011/ 2012. god.
Koordinator/voditelj:  S.Karačević-Kapić, dipl.ing.arh. /stručni saradnik Zavoda

2023-10-25T10:41:27+00:0025/05/2012|Separati zaštite|