Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Radovi sanacije i restauracije krovne konstrukcije na crkvi i samostanu sv. Ante Padovanskog u Sarajevu

Crkva Sv.Ante Padovanskog posljednji je izvedeni sakralni objekt znamenitog arhitekte Josipa pl. Vancaša u Sarajevu. Prema njegovom projektu iz 1911.g. podignuta je na mjestu srušene crkve iz 1882. g. Gradnja je trajala 1912-13. pod vodstvom Franje Holza, a oblikovanje interijera do 1914. g. Samostan, u neogotičkom stilu, sagrađen je prema projektu arhitekta Karla Paneka, između 1893.-1894.godine.

Zbog konfiguracije terena, crkva je iznad razine samostana, sučelice njegovom ulazu, iznad čijeg portala stoji vezni hodnik s ulaznim dijelom crkve. Crkva je izgrađena u vidu trobrodne bazilike s petostranom oltarskom apsidom i poprečnim transeptom u kome su sakristije i oratorij iznad njih. U bočnim lađama međusobno, zidom odvojenim, situirane su po tri kapelice u kojima, umjesto ranijih oltara i ispovjedaonica stoje oltarne slike i mala klecala, te pet velikih drvenih postaja križnog puta kipara Zdenka Grgića. Crkva ima križno-rebraste svodove. Visoki nadzid srednjeg broda i prozori u svakom traveju, kao i pet prozora u oltaru, ukrašeni su izvanrednim vitražima. U sjeverozapadnom dijelu crkve nalazi se prislonjeni zvonik masivnog kubusa, visok 43 metra, na kome su kipovi sv. Ante i reljefna skupina Sveta Trojica. Balkonske ograde zvonika i fasadna plastika nose obilježje cvijetne gotike.

Samostan je renoviran između 1962. i 1978. god., te 1983. i 1985. godine. Tokom ratnih dejstava 1992-95. god. samostan i crkva su oštećeni u krovnim dijelovima i na bočnim zidovima. Izuzetno vrijedni prozorski vitraži Ive Dulčića, oštećeni su na mnogo mjesta. Crkveni zvonik je obnovljen.

U Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo 2000. god. izrađen je projekat sanacije i restauracije krovne konstrukcije. Projektom je, osim zamjene dotrajalih i oštećenih konstruktivnih elemenata, predviđena zamjena krovnog pokrivača od eternita i bakra, u svemu prema postojećem stanju. Prema Projektu i Predmjeru radova iste godine su izvedeni radovi sanacije i restauracije krova i krovnog pokrivača.

Voditelj projekta: Šimić Lidvina,dipl.ing.arh. /stručni saradnik Zavoda
Projektanti: Pavle Mašić, dipl.ing.arh. /stručni saradnik Zavoda
Realizacija: 2000. god.
Izvođač: “Taurus” d.o.o., Sarajevo
Finansiranje: Kanton sarajevo
2023-03-30T08:08:46+00:0022/12/2006|Sakralni objekti|