Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Sanacija munara starih džamija na Vratniku

U sarajevskoj graditeljskoj baštini izuzetan značaj imaju mahalske džamije sa drvenom munarom, smještene na padinama istorijskog područja grada. Štete nastale na ovim objektima u agresiji na Sarajevo, posebno su se odrazile na konstrukciju i izgled drvenih munara. Najveće štete na ovoj vrsti spomenika nastale su u dijelu Sarajeva – Vratničkom gradu.

Džamije:

  • GERDANI HADŽI HUSEJIN (Strošićka džamija), izgrađena između 1562 i 1602. godine
  • MOKRO ZADE SINAN VOJVODA (džamija u Ćebedžijama), izgrađena između 1540. i 1602. godine
  • SINAN VOJVODE HATUN (Porčina džamija), izgrađena 1522. godine
  • ŠEJH MUSLIHUDINOVA DŽAMIJA (džamija na Ploči), nema podataka o godini izgradnje

evidentirane nakon agresije kao spomenici na kojima je nužno izvesti sanacione zahvate, u 2000-toj godini su bile predmet restauratorsko-konzervatorskih i rekonstruktivnih zahvata, čemu je prethodila izrada projektne dokumentacije.

  • Na džamiji u Ćebedžijama je izvršena sanacija manjeg obima krovne konstrukcije i zamijenjen pokrov. Munara ove džamije je djelimično restaurirana i konzervirana.
  • Na džamiji u Strošićima izvršena sanacija krovne konstrukcije, zamijenjen pokrov i izvršena konzervacija drvene munare.
  • Na Porčinoj džamiji su izvedeni radovi restauracije i rekonstrukcije granatom pogođenog jugoistočnog zida, sanacija i krečenje fasada objekta, rekonstrukcija krovne konstrukcije, te rekonstrukcija i restauracija drvene munare.
  • Na džamiji na Ploči izvršena je sanacija gelerima oštećene fasade, krečenje iste, te djelimična restauracija drvene munare.

U okviru Vratničkog grada na sanaciju čekaju još tri džamije sa drvenom munarom: NEDŽ ZADE HADŽI HASAN (džamija u Dolu), izgrađena 1570.g.; SAGR HADŽI MEHMED (džamija u Hendeku), izgrađena između 1562-1604.g.; IPLIDŽIK SINAN (džamija u Širokcu), izgrađena prije 1565.g. za koje očekujemo pomoć u obezbjeđenju sredstava za 2001. godinu.

Voditelj projekta: Dženana Gološ, dipl.ing.arh. /stručni saradnik Zavoda
Projektanti: Amer Sulejmanagić dipl.ing.arh., Dženana Gološ dipl.ing.arh.
Realizacija projekta: juli/novembar, 2000. god.
Finansiranje: Grad Sarajevo, Kanton Sarajevo i Medžlis islamske zajednice
2024-01-05T11:55:26+00:0022/12/2006|Sakralni objekti|