Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Evidencija novih arheoloških lokaliteta

Saradnja Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo i Općine Centar na evidenciji novih arheoloških lokaliteta

Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo započeo je s realizacijom projekta “Revizija postojećih i evidentiranje novih arheoloških lokaliteta na području Općine Centar” radi utvrđivanja stanja arheoloških nalazišta i otkrivanja potencijalno novih lokacija koje bi se uskoro trebale naći u novom registru dobara baštine Kantona Sarajevo.

“Terenski rad u ovom slučaju podrazumijeva reviziju postojećih evidentiranih lokaliteta koji su prethodno zabilježeni u bazama podataka Zavoda, te prikupljanje novih podataka i valorizaciju određenih arheoloških područja, što će biti naknadno upotrebljeno kao podloga za izradu separata zaštite i pripremu prostornih i razvojnih planova Kantona Sarajevo”, izjavio je Mirza Kapetanović, arheolog Zavoda.

“Ovo ujedno predstavlja projekt Zavoda i Općine Centar, jedne od prvih općina u našoj zemlji koja je u postratnom periodu pokrenula inicijativu izrade evidencije i popisa stanja kulturno-historijskog, a samim tim i arheološkog naslijeđa. Projektom se poduzimaju prvi koraci s ciljem efikasnije zaštite i prezentacije naslijeđa”, izjavila je Azra Sarić, arheolog Općine Centar.

Kanton Sarajevo posjeduje mnoštvo arheoloških lokaliteta koji su nedovoljno proučeni, sistematizirani i iskorišteni kao turistički resursi pojedinih općina, u kontekstu njihovog sveukupnog ekonomskog i društvenog razvoja.

2023-05-10T13:26:26+00:0010/05/2023|Aktuelnosti, Uncategorized|