Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Separat zaštite kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa za Regulacioni plan „Bjelave – Čekaluša“

Ukupna površina obuhvata iznosi 38,60 ha, a ukupan broj istraženih objekata je 817. Obuhvat Regulacionog plana „Bjelave–Čekaluša“ definisan je planom višeg reda i predstavlja specifičnu plansku dokumentaciju.

Područje obuhvata karakteriše kontinuirana izgradnja od tursko-osmanskog, preko austrougarskog i međuratnog, do poslijeratnog perioda (period nakon II svjetskog rata). Posljedice ratnih razaranja u periodu 1992-1995. god, nekontrolisane neplanske intervencije (dogradnje, nadziđivanja…) i nova izgradnja posljednjih godina prijete da izbrišu tragove urbane tradicije najvećeg dijela ovog područja. Rezultati analize i istraživanja pokazali su da se radi o prostoru koji ima potvrđene vrijednosti ambijenta, koje su se od vremena nastanka u tursko-osmanskom i austrougarskom periodu sačuvale stoljećima, sve do danas.

Analize ovog obuhvata ukazale su i na probleme u savremenom razvoju prostora: loše tehničke i higijenske uslove, ekonomsku degradaciju, neadekvatno korištenje prostora, probleme u saobraćaju, problem očuvanja i prezentacije kulturno-historijskih, arhitektonskih i ambijentalnih vrijednosti. Na osnovu dominantne prostorno-planske organizacije koja se sačuvala do danas, te vezano za nju prepoznatljivog tradicionalnog i savremenijih modela gradnje i povezivanja objekata u specifične ambijentalne cjeline, definisane su zone, te ustanovljen zoning plan nivoa budućih arhitektonsko-urbanističkih intervencija, kroz koji su date preporuke i mjere zaštite kulturno-historijskog naslijeđa.

Prezentirani podaci treba da posluže kao osnova za izradu kvalitetne planske i provedbene dokumentacije, kojom će se donijeti ispravna rješenja u smislu arhitektonskih, saobraćajnih i drugih intervencija u prostoru, a istovremeno aktivno zaštititi ova vrijedna kulturno-historijska zona u gradu i sačuvati njen dosadašnji identitet i kontinuitet postojanja. Poseban cilj je očuvanje specifičnosti lokaliteta, tj. zadržavanje postojećih preovlađujućih funkcija – individualnog stanovanja u „zoni A“, a kolektivnog u „zoni B“, kao i očuvanje identiteta naselja u odnosu na naslijeđene matrice, sjevernu naslijeđenu iz osmanskog perioda i južnu – „gradsku“, naslijeđenu iz austrougarskog perioda.

U granicama RP „Bjelave – Čekaluša“ su sljedeće ulice:

 • Alekse Šantića
 • Koševo
 • Armaganuša
 • Koševska
 • Avde Sumbula
 • Kovačeva
 • Behaudina Selmanovića
 • Ludviga Kube
 • Bjelave
 • Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka
 • Bolnička
 • Mehmeda Šakira Kurtčehajića
 • Čekaluša
 • Mejtaš
 • Čekaluša čikma
 • Pinje Bajraktara
 • Derebent
 • Provare
 • Dola
 • Rizaha Štetića
 • Džidžikovac
 • Romana Petrovića
 • Envera Čolakovića
 • Sepetarevac
 • Gabelina
 • Šekerova
 • Hadži Idrizova
 • Tahmiščina
 • Hazima Šabanovića
 • Tahtali sokak
 • Himzarina
 • Višnjik
 • Josipa Vancaša
 • Zaima Šarca
 • Kevrin potok
 • Zlatikuša
Realizacija: 2010. god.
Koordinator/voditelj A. Radončić, dipl.ing.arh. /stručni saradnik Zavoda
2018-12-22T06:25:02+00:0020/04/2012|Separati zaštite|